Author: Abraomas Linkolnas

Citata Nr. 7679

Tu negali išvengti rytojaus atsakomybės, išsisukdamas nuo jos šiandien.

Citata Nr. 4621

Visada turėk omeny, kad Tavo apsisprendimas būti sėkmingu yra svarbiausia sėkmės sąlyga.

Citata Nr. 2994

Komplimentai patinka visiems.

Citata Nr. 2954

Nesėkmės galimybė neturėtų mūsų atgrasinti nuo teisingo siekio.

Citata Nr. 2937

Žmogaus charakteris geriausiai atsiskleidžia ne ištikus nelaimei, o įgavus valdžią.

Citata Nr. 2932

Aš mokysiuos bei stengsiuos, ir vieną dieną mane aplankys mano didžioji galimybė.

Citata Nr. 2930

Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia.

Citata Nr. 2917

Beveik visi žmonės gali iškęsti nelaimes, bet jei norite išbandyti žmogaus charakterį, suteikite jam valdžią.

Citata Nr. 2906

Geriau patylėti ir būti palaikytam kvailiu, negu prabilti ir išsklaidyti visas abejones.

Citata Nr. 2894

Nors ir kaip katės pešasi, kačiukų, atrodo, nė kiek nemažėja.

Citata Nr. 2866

Nuodugnus religijos tyrinėjimas atvestų prie bedievybės.

Citata Nr. 2813

Aš nenoriu būti nei šeimininkas, nei vergas. šitaip suprantu demokratiją.

Citata Nr. 2796

Taktiškumas – tai sugebėjimas apibūdinti kitus taip, kaip jie mato patys save.

Citata Nr. 2764

Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek pasiryžta tokie būti.

Citata Nr. 2749

Visada atmink, jog už viską svarbiau yra Tavo paties pasiryžimas laimėti.

Citata Nr. 2598

Pavojus pralaimėti kovoje neturi mūsų sulaikyti nuo tokio reikalo,kurį laikome teisingu.

Citata Nr. 2553

Galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies.

Citata Nr. 2515

Veidmainis man primena žmogų, kuris užmušė savo tėvus ir prašo teismo būti atlaidesniam todėl, kad jis našlaitis.

Citata Nr. 2487

Galiausiai svarbūs ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais.

Citata Nr. 2455

Gražiausias dalykas žmogaus gyvenime – draugystė su kitais žmonėmis.

banner