Author: Abraham H. Maslow

Citata Nr. 5884

Tas, kuris moka gerai kalti plaktuku, visur aplinkui mato vinis.

Citata Nr. 4750

Sveiko asmens elgesį mažiausiai nulemia nerimas, baimė, nesaugumas, kaltė, gėda, o daugiau – tiesa, logika, teisingumas, tikrovė, sąžiningumas, tinkamumas, grožis …etc.

Citata Nr. 3702

Žmogus gali rinktis saugumą ar augimą. Reikia nugalėti baimę ir rinktis augimą.

Citata Nr. 2173

Kaip tobulinama kultūra? Koks yra devianto daromas teigiamas poveikis? Žinome, kad kultūra negali žengti į priekį ar tobulėti be deviantų. Kodėl jų niekas netyrinėja rimčiau? Kodėl jie paprastai laikomi patologiniais? Kodėl ne sveikais?

banner