Author: A. Garcenas

Citata Nr. 3918

Moralinis palaidumas neatneša žmogui palaimos, didžiausią palaimą teikia tik dorovė ir dorybingumas.

banner