Author: A. A. W. S.

Citata Nr. 6398

… dauguma alkoholikų – žlugę idealistai.

Citata Nr. 4837

Iš tiesų alkoholikai – tai žmonės, kurie laikosi nuostatos "viskas arba nieko".

Citata Nr. 4459

Paskalos – mūsų pykčio rezultatas, ši mandagi žudymo forma – šmeižti kitus – taip pat teikia pasitenkinimą. Juk nesistengiame padėti tiems, kuriuos kritikuojame, – mes stengiamės įsitvirtinti patys.

Citata Nr. 3701

Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.

Citata Nr. 3289

Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu , negu su kitu žmogumi.

Citata Nr. 1571

… didžiausią dėmesį turime skirti asmenybės formavimui ir dvasinėms vertybėms, ir kad tenkinti materialius poreikius nėra gyvenimo tikslas. Būdingas požymis – mes uoliai painiojame tikslus su priemonėmis. Užuot tenkinę materialius poreikius priemonėmis, mes pavertėm juos gyvenimo prasme ir tikslu.

Citata Nr. 1301

… argi baimė nėra pagrindinė nepakantumo priežastis?

Citata Nr. 1204

Pagalvokime dar apie savo polinkį atidėlioti reikalus vėlesniam laikui, – juk iš tiesų tai tik apsimetęs tingėjimas.

Citata Nr. 1135

Taip patirtis išmokė mus, kad per anonimiškumą pasireiškia tikrasis mūsų veikos nuolankumas. Tai dvasinė vertybė … Gyvendami anonimiškumo dvasia, mes stengiamės atsikratyti natūralaus noro išsiskirti asmeniškai … Šiame saugiame prieglobstyje galime dvasiškai tobulėti ir vieningai darbuotis.

Citata Nr. 966

… nuolankumas silpnumą paverčia stiprybe.

Citata Nr. 387

… iš pat pradžių žinojome, kad niekada, nepaisant provokacijų, nedalyvausime viešoje polemikoje, kad ir kokia reikšminga ji būtų. Yra buvę daug kovojančių tautų ir grupių, kurios galų gale susiskaldė, nes įsivėlė į ginčus ar buvo kitų įviliotos. Kitos išnyko dėl neteisingo įsitikinimo, kad tik jos yra teisios, ir visomis galiomis stengėsi primesti žmonijai vien savo tiesą. Matėme milijonus žuvusių politinėse ir ekonominėse kovose, kurias dažniausiai komplikuodavo religiniai ir rasiniai skirtumai. Dabar virš žmonijos tvyro masinio susinaikinimo karo grėsmė.

banner