Month: kovo 2021

Citata Nr. 7493

Tam, kad būtų ištartas žodis … – turi būti tyla. Prieš tai ir po to.

Citata Nr. 7492

Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. – Vis dėlto kurkite! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. – Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!

Citata Nr. 7491

Skirtingi likimai. Vieniems lemta gyvenimą nugyventi, o kitiems – nusigyventi.

Citata Nr. 7490

Tikroji laimė visada atrodo gan bjauri, palyginus su spalvingais nelaimių vaizdais. Ir, aišku, pastovumas toli gražu ne toks įspūdingas kaip nepastovumas. O patenkintas žmogus niekada nebus toks žavus kaip tas, kuris šauniai kaunasi su nelaimėmis, vaizdingai grumiasi su pagundomis arba griūva parblokštas aistrų ar abejonių. Laimė niekada nėra didinga.

Citata Nr. 7489

Parkso mokesčių dėsnis: Padidėję mokesčiainebesumažėja.

Citata Nr. 7488

Drąsa neapsimeta, tai savybė, kuriai nebūdingas veidmainiavimas.

Citata Nr. 7487

… mokykimės ramiai būti skolingi už geradarystes ir laukti progos atsirteisti, o ne dirbtinai ją sukurti. Neužmirškime, jog geismas kuo skubiau išsilaisvinti nuo įsipareigojimo yra nedėkingumo savybė. Mat niekas mielai neatlygina to, už ką nenoromis jaučiasi skolingas, ko širdis netraukia pas save laikyti, ką vadina našta, o ne dovana.

Citata Nr. 7486

Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems žmonėms.

Citata Nr. 7485

Mandagumas nieko nekainuoja, o viską perka.

Citata Nr. 7484

Niekas taip nepamoko kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviauklos priemonių.

Citata Nr. 7483

Geriausieji žmonės pasižymi tobuliausiu doriniu išprusimu ir didžiausia moraline įtaka.

Citata Nr. 7482

Laisvė – tai visada ir be išimties laisvė tam, kas mato kitaip nei kiti.

Citata Nr. 7481

Atsitiktinumo juk nėra. Tai, kas kartais atrodo vien aklas atsitiktinumas, išplaukia iš gilios versmės.

Citata Nr. 7480

Gyvenimas – ne tai, kas buvo išgyventa, o tai, ką tu atsimeni ir tai, kaip tu apie tai pasakoji.

Citata Nr. 7479

Atsimenu vieną įdomų kiniečio atsakymą. Tasai atsakė: „Kai aš jaunas, aš einu pas daktarą, o kai senas – pas filosofą.“

Citata Nr. 7478

Garbingumas miršta, kai jis parduodamas.

Citata Nr. 7477

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems.

Citata Nr. 7476

Mes turime išsiugdyti taktiškumo jausmą, kitaip, pelnę žmonių palankumą, galime jį greitai prarasti. Brangiai moka žmogus už šią pamoką gyvenime ir, nelaimei, negali išgelbėti palikuonių nuo tokių didelių išlaidų.

Citata Nr. 7475

Kai žmogui šiame pasaulyje bloga, tai jis ir pats būna blogas, o kai gera, tai ir jis geras.

Citata Nr. 7474

Neleista kenkti tėvynei, vadinasi, ir piliečiui, nes jis pats yra tėvynės dalis…

Citata Nr. 7473

Dykaduoniai – visada didieji plepiai. Kuo mažiau galvoji, tuo daugiau plepi.

1 2 3 5
banner