Month: sausio 2021

Citata Nr. 7316

Be kovos ir narsa blėsta.

Citata Nr. 7315

Laikas – pats sąžiningiausias kritikas.

Citata Nr. 7314

Kiekvienas, kuris piešia dangų žalią, o laukus mėlynus turi būti sterilizuotas.

Citata Nr. 7313

Tikras mokytojas vien dėl savo mokinių rimtai traktuoja visus daiktus – net ir patį save.

Citata Nr. 7312

Norint išmokyti kitą,reikia daugiau proto, negu norint išmokti pačiam.

Citata Nr. 7311

Įsidėmėkite: anapus baimių jūs atrasit sėkmę.

Citata Nr. 7310

Artistas yra arba šventovės tarnas arba pajacas.

Citata Nr. 7309

Kas yra filosofija ir ko ji verta – ginčijamas dalykas. Iš jos laukiama nepaprastų atradimų arba ji yra abejinga atmetama kaip mąstymas neturintis objekto. Į ją žiūrima su baiminga pagarba kaip į reikšmingas nepaprastų žmonių pastangas, arba ji niekinama kaip niekam nereikalingos svajotojų išmonės. Ji laikoma dalyku, kuris liečia kiekvieną ir todėl turi būti paprastas ir suprantamas, arba manoma ją esant tokią sudėtingą, kad jos imtis yra beviltiška. Tai, kas vadinama filosofija, iš tikrųjų duodą pagrindą tiems prieštaringiems vertinimams.

Citata Nr. 7308

Daug skaityti verta todėl, kad, tai darant, mus veikia tai vienos galingos asmenybės, tai kitos, kol mes galop išsilaisviname iš dominuojančio jų poveikio.

Citata Nr. 7307

Žmones arba reikia patenkinti malonėmis, arba sugniuždyti, nes už menkas skriaudas jie gali atkeršyti, o už dideles – ne.

Citata Nr. 7306

Draugas moka išklausyti viską ką kalbi, o atsiliepia tik į tai, kas yra svarbu.

Citata Nr. 7305

Išmintingas žmogus susikurs daugiau galimybių, negu jų ras.

Citata Nr. 7304

Pats didžiausias malonumas – padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite.

Citata Nr. 7303

Lengviau apsirijeliui pasotinti pilva negu akis.

Citata Nr. 7302

Gera knyga – dovana, autoriaus palikta testamentu žmonių giminei.

Citata Nr. 7301

Trim būdais mes galime įgauti išminties: pirma – apmąstydami, kas yra tauru, antra – imituodami, kas yra lengviau, trečia – patirdami, kas yra aštriausia.

Citata Nr. 7300

Kas yra meilė? … Vieningo Gyvenimo jautimas giliai savyje ir visose kitose būtybėse.

Citata Nr. 7299

Mes lengvai susitaikome su tikrove, gal todėl, kad intuityviai jaučiame: niekas nėra tikra.

Citata Nr. 7298

Mes visi daugiamačiai, daugiašaliai, įvairiapusiai, daugiareikšmiai visose srityse: nuo fizinės esmės (prigimties) iki dvasinės (kultūros).

Citata Nr. 7297

Iš mažos gilės išauga didelis ąžuolas.

Citata Nr. 7296

Nacionalizmas – tai vaikiška liga, tymai, kuriais serga žmonija.

1 2 3 5
banner