Month: balandžio 2020

Citata Nr. 6488

Vergiškas poelgis – ne visada vergo poelgis.

Citata Nr. 6487

Utopiečiai ypatingai aukština dvasinius malonumus, juos laiko pirmaisiais ir svarbiausiais džiaugsmais; didžiausia jų dalis, utopiečių manymu, kyla puoselėjant dorybes ir suvokiant, jog tauriai buvo gyventa. Iš kūniškųjų malonumų pirmenybės palmę jie atiduoda sveikatai. Jų nuomone, skanaus valgio, gėrimo ir visko, kas gali teikti tokį smagumą, verta pageidauti, bet tiktai dėl sveikatos.

Citata Nr. 6486

Įsitikinsime, jog naujam valdovui lengviau pelnyti draugystę tų žmonių, kurie buvo patenkinti ankstesniąja valdžia ir todėl sutiko jį priešiškai, negu tų, kurie nebuvo patenkinti ja ir todėl pasidarė jo draugais ir rėmė jo žygį.

Citata Nr. 6485

Žmogus labai stiprus, jei nori būti tik tuo, kuo yra, ir labai silpnas, jei nori pakilti aukščiau žmonijos.

Citata Nr. 6484

20 metų reikia žmogui pasireikšti, 30 amžių prireikė ištirti jo sandarai. Amžinybės reikia pažinti jo sielai. Bet vienos minutės pakanka jam sunaikinti.

Citata Nr. 6483

Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu.

Citata Nr. 6482

Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi.

Citata Nr. 6481

Juk kasti žemę – taip pat gražu. Jautiesi toks laisvas, kai kasi žemę.

Citata Nr. 6480

Meilė yra gyvenimo energija

Citata Nr. 6479

Bloga taika yra blogiau negu karas.

Citata Nr. 6478

Menas kaip gyvenimas – silpniems per sunkus.

Citata Nr. 6477

Tai ne fingeris, tai pirštas. Apie tai, kas yra, samprotauti nereikia. Tai ir taip priešakis. Užtenka paprasčiausiai parodyti pirštu.(Šventoji vilkolakio knyga)

Citata Nr. 6476

Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

Citata Nr. 6475

Svajones žlugdo vienintelis dalykas – kompromisai

Citata Nr. 6474

Kikek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus.

Citata Nr. 6473

Susikurkite pasaulį. Savo pasaulį. Vienas. Stovėkite vienas. Kurkite.

Citata Nr. 6472

Atmintina, kad iš prigimties turime pasimokyti tik joje slypinčios išminties, daugiau nieko.

Citata Nr. 6471

Būti pasaulyje ir savo buvimo niekuo nepaženklinti – man atrodo baisu.

Citata Nr. 6470

Dideli perversmai neįvykdomi per vieną dieną.

Citata Nr. 6469

Viltis pasveikti – pusė pasveikimo.

Citata Nr. 6468

… savo sielos laisvei įsakau sau netrokšti, neieškoti ir nevesti žmonos.

1 2 3 5
banner