Month: kovo 2020

Citata Nr. 6398

… dauguma alkoholikų – žlugę idealistai.

Citata Nr. 6397

Laimė yra daug kam prieinama; tam tikru būdu mokydamiesi ir stropiai lavindamiesi, ją gali įgyti visi, jei tik jie nebus doroviškai suluošinti.

Citata Nr. 6396

Šviesos karys iki galo įgyvendina savo Asmeninę Legendą.

Citata Nr. 6395

Aistra be proto yra tarsi burlaivis be vairininko, o protas be aistrų – tarsi karalius be pavaldinių.

Citata Nr. 6394

Žmonėse mes randame tai, ko ieškome.

Citata Nr. 6393

… ko verti draugai, kuriems tiek maža reikia, kad pavirstų pikčiausiais priešais.

Citata Nr. 6392

Kumpų medžių daugiau miške nekaip tiesių.

Citata Nr. 6391

Sunkenybės, nusivylimai, pastangos ne tam duotos, kad mus padarytų nuliūdusius ar paniurusius, bet tam, kad padarytų mus stiprius ir drąsius. Jeigu mes nesiskųstume ir nedejuotume, tai užtektų jėgų viską nugalėti.

Citata Nr. 6390

Šalies jaunimo mokymas leidžia truputį numatyti šalies likimą.

Citata Nr. 6389

Asmeninė savimonė paprastai apibrėžiama kaip žmogaus požymių visuma, kurią jis naudoja apibrėždamas save kitų žmonių atžvilgiu. Asmeninę savimonę sudaro asmens individualūs sugebėjimai, būdo bruožai, poreikiai, vertybės, patirtis ir santykiai, kuriais remdamasis jis save suvokia kaip skirtingą nuo kito konkretaus žmogaus.

Citata Nr. 6388

Pats didysis turtas žemėj – gimti su svaja širdy.

Citata Nr. 6387

Ir jeigu jūsų konkurentai neauga, jei nėra konkurencinės priežasties užaugti ir jūs norite, kad susikaupimas ir disciplina pridėtų klientus prie jau esančių parduotuvių, jūs turite priderinti savo strategiją.

Citata Nr. 6386

Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save.

Citata Nr. 6385

Nesvarbu, kad namas sudegė, svarbiausia, kad blusos nudvėsė.

Citata Nr. 6384

Grožis juolab yra ne tikslas, o atlygis.

Citata Nr. 6383

O mylėti gyvenimą per darbą – tai priartėti prie pačių gyvenimo paslapties gelmių.

Citata Nr. 6382

Teisk save taip, kaip teisi kitus, atleisk kitiems taip, kaip atleidi sau.

Citata Nr. 6381

Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas.

Citata Nr. 6380

Aš gyvensiu blogai, jei nerašysiu ir aš rašysiu blogai, jei nesimėgausiu gyvenimu.

Citata Nr. 6379

Niekas savaime nėra nei gražu, nei bjauru, bet gražu, jei daroma gražiai, ir bjauru – jei bjauriai.

Citata Nr. 6378

Garsiai skamba vidinė tuštuma, o kas tylus – dar ne beširdis.

1 2 3 5
banner