Month: gruodžio 2019

Citata Nr. 6125

Geras artojas ir su žąsinu paaria.

Citata Nr. 6124

Jei turi problemą ir negali jos išspręsti vienas, pažadink ją.

Citata Nr. 6123

… norėdami iki galo suprasti sapną, privalome jį aiškinti ir kaip reakciją į reikšmingus įvykius, įvykusius prieš susapnuojant sapną.

Citata Nr. 6122

Gerbti reikia tą, kuris yra dosnus,o ne tą, kuris gali būti dosnus.

Citata Nr. 6121

Nepamiršk – reikia tik labai mažai, kad gyventum laimingą gyvenimą.

Citata Nr. 6120

Apie žmogaus protą lengviau spręsti pagal klausimus, o ne pagal atsakymus.

Citata Nr. 6119

Draugystėje nėra nei skolininkų, nei geradarių.

Citata Nr. 6118

Drąsiausi ir protingiausi tie žmonės, kurie vengia galvoti apie mirtį kad ir labai tinkama dingstimi.

Citata Nr. 6117

Niekada netinginiauk… Nuostabu, kiek daug gali nuveikti, jei visada ką nors veiki.

Citata Nr. 6116

Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų.

Citata Nr. 6115

Katė, kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps net ir ant atvėsusios.

Citata Nr. 6114

Išminčiaus jausmai visų atžvilgiu tokie kaip gydytojo ligonių atžvilgiu.

Citata Nr. 6113

Nėra tokio malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu.

Citata Nr. 6112

Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją.

Citata Nr. 6111

Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip – vis tiek ausys matyti.

Citata Nr. 6110

Teisusis nepriekaištauja.

Citata Nr. 6109

Tegul kiekvienas išsišluoja prie savo durų, ir visame pasaulyje bus švaru.

Citata Nr. 6108

Artima draugystė galima taip pat tik su nedaugeliu.

Citata Nr. 6107

Meno kūriniai – tai veiksmai, trunką amžinybę.

Citata Nr. 6106

Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus dėl malonumo jų netesėti.

Citata Nr. 6105

Nuo šiol ateitis priklauso dviejų tipų žmonėms: mąstančiam žmogui ir darbo žmogui. Iš esmės abu jie sudaro nedalomą vienetą, nes mąstyti – reiškia dirbti.

1 2 3 5
banner