Month: spalio 2019

Citata Nr. 5942

Galutinis žmogaus tikslas – priartėti prie Dievo, ir visa veikla – socialinė, politinė, religinė – turi vadovautis vieninteliu tikslu: regėti Dievą.

Citata Nr. 5941

Jokia kančia nesitęsia nei amžinai, nei labai ilgai.

Citata Nr. 5940

Kas tad yra žmogus gamtoje? Bekraštybės atveju – niekas, nieko atžvilgiu – viskas: vidurys tarp nieko ir visko.

Citata Nr. 5939

Įsigeidęs pelno, nebesiekė peno.

Citata Nr. 5938

Jei laikysies smulkių taisyklių, tai galėsi pažeidinėti didžiąsias.

Citata Nr. 5937

Finansų rinkos yra amoralios.

Citata Nr. 5936

Jei namuose yra juoda katė – juose visada yra ir meilės.

Citata Nr. 5935

Sąmonė juk tik todėl ir yra sąmonė, kad ji atsidaužia į tai, kas yra šalia jos ir kas nuo jos nepriklauso. Be šitokio atsidaužimo ji negalėtų suvokti pati savęs, ir mūsasis Aš niekados neatbustų. Daiktas yra tasai titnagas, į kurį įsiskilia mūsojo Aš savęs pažinimas ir pergyvenimas.

Citata Nr. 5934

Pagirti žmogų labai naudinga, tai sustiprina jo savigarbą, skatina pasitikėjimą kūrybinėmis jėgomis.

Citata Nr. 5933

Leisk minčiai subręsti, bet neleik pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos.

Citata Nr. 5932

Nuovargis – geriausia pagalvė.

Citata Nr. 5931

Kai miršta žmogus, nėra sudraskoma knyga – veikiau ji išverčiama į kitą, geresnę kalbą.

Citata Nr. 5930

Kas neturi nuoširdžių draugų, iš tiesų yra vienišas.

Citata Nr. 5929

Išties gyvena tas, kuris moka džiaugtis kito laime.

Citata Nr. 5928

Bet kuris mūsų trūkumas greičiau dovanotinas, negu gudrybės, kurių griebiamės, norėdami jį nuslėpti.

Citata Nr. 5927

Šeimose, kurios valgo kartu, ryšys tarp jos narių yra stipresnis ir visavertiškesnis, nei tose, kurios valgo atskirai.

Citata Nr. 5926

… didžiausias mano turtas – tai deramai išdovanotos dovanos.

Citata Nr. 5925

Skirtingai negu Newtonas ar Schopenhaueris, jūsų protėvis netikėjo absoliučiu ar vieningu laiku. Jis tikėjo begalybe laikų, svaiginančiai augančiu tinklu išsiskiriančių, susiliejančių ir paralelių laikų. Šis laiko tinklas – kurio gijos priartėja viena prie kitos, išsišakoja, susipina ar nepaiso viena kitos per amžius – apima kiekvieną galimybę. Daugumoje tų laikų mes neegzistuojame. Kai kuriuose esate jūs, bet ne aš, kituose esu aš, o jūsų nėra, dar kituose esame abu.

Citata Nr. 5924

Jei pralaimite ginčą, jūs turite dar vieną galimybę – išplūsti savo priešininką.

Citata Nr. 5923

Nesaikingumas visada yda.

Citata Nr. 5922

Mes domimės kitais, kai kiti domisi mumis.

1 2 3 5
banner