Month: spalio 2019

Citata Nr. 5915

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki.

Citata Nr. 5914

Kūnas – tai tave priglaudę namai.

Citata Nr. 5913

Ne rūpesčiai dėl kasdienės duonos atima iš mūsų saulėtąsias sienas, bet nemokėjimas atsikratyti nereikalingais rūpesčiais.

Citata Nr. 5912

Kiekvienas rytas kviečia atlikti tai, kas privalu, ir laukti to, kas gali būti.

Citata Nr. 5911

Nustokite reikalavę meilės, nes šiame pasaulyje meilės nėra! Yra sunkiai išsaugojami tam tikri tarpusavio santykiai, tačiau tai – ne meilė. Žmogus turi pakilti virš savojo egoizmo – tiktai su šia sąlyga yra galima meilė. Jei jis yra savo eogoizme, tai nesugeba mylėti.

Citata Nr. 5910

Visada prisiminkite Du Tiesos Polius – Absoliutumą ir Santykinumą. Saugokitės pusinės tiesos.

Citata Nr. 5909

Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras.

Citata Nr. 5908

Mirtis mus sunaikina, arba išlaisvina. Išvaduotiems, nuėmus naštą, lieka kažkas geresnio, sunaikintiems nieko nelieka; pražūva ir gera ir bloga.

Citata Nr. 5907

Neprotinga norėti, kad blogi žmonės nepadarytų nieko bloga; tai tas pat, kaip norėti to, kas neįmanoma. Tačiau leisti jiems taip elgtis su kitais ir norėti, kad jie nekenktų tau, yra kvaila ir žiauru.

Citata Nr. 5906

Dvasia gera ir tauri tol, kol ji paklūsta tiesai;

Citata Nr. 5905

Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu gali jai duoti

Citata Nr. 5904

Kur bus tavasis lobis, ten bus ir tavoji širdis…

Citata Nr. 5903

Pati žiauriausia puikybė gimsta pirmiausia iš bejėgiškumo jausmo.

Citata Nr. 5902

Geras liežuvis – puikus ginklas.

Citata Nr. 5901

Tiesa – visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, bet tai, kas visk daro paprasta ir suprantama.

Citata Nr. 5900

Tereikia užsodinti Vokietiją ant balno, o jau joti ji sugebės.

Citata Nr. 5899

Religija nėra tinkamiausia tema pokalbiui margoje kompanijoje.

Citata Nr. 5898

Bet iš tiesų, kai biblioteka išmeta mano knygą, tačiau palieka neišbrauktą bibliją laisvai gulėti, kur ją gali pasiekti neapsaugoti vaikai, manęs tai visai nepiktina, o giliai pradžiugina šios situacijos ironiškumas.

Citata Nr. 5897

Nesutarimai nerūktų tarp žmonių taip ilgai, jei kalta būtų tik viena pusė.

Citata Nr. 5896

Mąstau, kad jeigu tik galėčiau tapt apgailėtina baltaode šiukšle, jei galėčiau patirt juodadarbių neviltį, tada atsirastų priežastis, kodėl aš taip jaučiuos. Priklausyčiau suknistai marksistinei darbo jėgai, atskirtai nuo savo darbo vaisių. Mano apgailėtina būsena įgautų prasmę. To aš ir tenoriu iš gyvenimo: kas šitas skausmas turėtų prasmę.

Citata Nr. 5895

Labai apmaudu, kai žmona virti moka, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori.

1 2 3 4
banner