Month: kovo 2019

Citata Nr. 5450

Prisimenu, kaip prieš kelerius metus kažkas manęs paklausė, ką bendra turėjo visos mano gyvenimo moterys. Atsakymo ilgai ieškoti nereikėjo: mane. Ir tik tada supratau, kiek laiko veltui sugaišau ieškodamas tinkamo žmogaus – moterys keitėsi, o aš ne.

Citata Nr. 5449

Atimkite iš mūsų meilę ir žemė taps kapu.

Citata Nr. 5448

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

Citata Nr. 5447

Pripažindamas savo kaltę, kaltininkas išgelbsti vienintelį vertą gelbėti dalyką – savo garbę.

Citata Nr. 5446

Tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, gali būti galingu žmogumi, bet didžiu netaps niekados.

Citata Nr. 5445

Kai kas save laiko tobulu vien todėl, kad kelia sau mažesnius reikalavimus.

Citata Nr. 5444

Troškimas gyventi saugiai slopina bet kokį didingą ir kilnų sumanymą.

Citata Nr. 5443

Tikras mūsų galvosenos veidrodis yra mūsų gyvenimas.

Citata Nr. 5442

… depresija gilėja, kai ligonio poreikių nemato ir nesupranta jo aplinkos žmonės, ypač artimiausi šeimos nariai.

Citata Nr. 5441

Dievas, suteikęs mums gyvybę, tuo pačiu metu suteikė ir laisvę.

Citata Nr. 5440

Savo gyvenimą ir savo meną visuomet laikyti švarų ir gryną. Į kokius namus benueičiau, rūpinsiuos tik ligonio gerove. Susilaikysiu nuo savanaudiškų ir nedorų veiksmų.

Citata Nr. 5439

Trečią valandą visada per vėlu arba per anksti ką nors daryti.

Citata Nr. 5438

Yra pakankamai žmonių, sakančių kaip yra. Dabar mums reikėtų keleto, sakančių kaip galėtų būti.

Citata Nr. 5437

Neverta kalbėti su žmogumi, kuris, siekdamas Teisingo kelio, gėdijasi prastų savo drabužių ir paprasto maisto

Citata Nr. 5436

Tikras draugas visada ir nelaimėj ir bėdoj greta, / Jei tau liūdna – jam nelinksma / Tu nemiegi – jis nerimsta, / Be jokių kalbų išties / Visad ranką tau išties. / Taip veiksmai nelygu būna, / Draugo arba pataikūno!

Citata Nr. 5435

Visos mūsų nelaimės atsiranda dėl to, kad mes nemokame būti vieni.

Citata Nr. 5434

Nėra sielvarto, kurio negalėtų apmaldyti knyga.

Citata Nr. 5433

Menas turi priešą: jis vadinamas neišmanymu.

Citata Nr. 5432

Į savarankiškos Lietuvos valstybės idėją aš žiūriu neigiamai. Aš manau, kad tai nerealu.

Citata Nr. 5431

Kiekvieno dalyko vertė – jo sunkumas ir paliekamų pėdų gilumas.

Citata Nr. 5430

Laikas – tai labai svarbi poema, tik man orkestro grojama. Kažkas man trukdo klausyti – nieko negirdžiu. O gaila, kompozicija eina vis toliau, galbūt netrukus pasibaigs. Tai, ko neišgirdai, – pražus. Ta kompozicija – tai gyvenimas, ir ji tik vieną kartą būna grojama.

banner