Month: spalio 2018

Citata Nr. 5018

Laimingas, kas gryna širdim gerbia protėvius.

Citata Nr. 5017

Nerimas apsunkina žmogaus širdį, o geras žodis ją pralinksmina.

Citata Nr. 5016

Kas myli žmogų, tas ir jo džiaugsmą myli.

Citata Nr. 5015

Tikram taupumui yra svetimas šykštumas, lygiai taip pat, kaip ir išlaidumas. Taupus žmogus pinigus išleidžia tik kam nors reikalingam įsigyti, ko pageidauja neišlepintas kūnas ir disciplinuota dvasia.

Citata Nr. 5014

Geidulingumas yra slapta mano kūno jėga.

Citata Nr. 5013

Mokykla yra didžiulė jėga, lemianti tautų bei valstybių buitį ir likimą pagrindiniais mokyklinio švietimo sistemos dalykais ir principais.

Citata Nr. 5012

Šis konfliktas yra tai, ko laukiau. Aš sveika ir stipri, ir jauna – pakankamai jauna eiti į frontą. Jei negaliu būti kariu, aš padėsiu kariams.

Citata Nr. 5011

Pati didžiausia kvailystė – aukoti savo sveikatą, nesvarbu dėl ko: dėl turtų, karjeros, išsilavinimo, šlovės. Greičiau priešingai – sveikatai nieko nereikia gailėti.

Citata Nr. 5010

Masės niekada nesukyla pačios ir niekada nesukyla tik dėl to, kad yra išnaudojamos. Juk tol, kol jos neturi duomenų palyginimui, jos net nesuvokia esančios išnaudojamos.

Citata Nr. 5009

Šiame pasaulyje nėra nieko pastovaus, išskyrus patį nepastovumą.

Citata Nr. 5008

Pažink kas yra Dievas ir pažink kas yra tas, kuris mąsto tavyje; geras žmogus yra gerai atliktas Dievo darbas.

Citata Nr. 5007

Šiaip ar taip, daugelis už savo karjerą dėkingi vienam ar keletui asmenų, kurie sudarė tam sąlygas namuose.

Citata Nr. 5006

Taip, apgailėtinas žmogus, kurio sąžinė nešvari.

Citata Nr. 5005

Kuo žemesnis auklėtojo dvasinis lygis, blankesnis moralinis veidas, kuo labiau jis rūpinasi savo ramybe ir patogumais, tuo daugiau leidžia įsakymų ir draudimų, diktuojamų tariamo rūpinimosi vaikų gerove.

Citata Nr. 5004

Gedint pasaulis pasidaro skurdus ir tuščias, o melancholijios atveju – skurdus ir tuščias esti pats Ego.

Citata Nr. 5003

Vyras ir moteris skiriasi ne tik kūnu, bet ir dvasia, tačiau ar iš šito skirtumo išplaukia moters pavaldumas, jos nušalinimas nuo dvasinių ir bendrųjų, ne tik šeimos, reikalų? Leiskime moterims politikuoti! Jos tikrai bus tokios pat geros politikės kaip ir mes, vyrai, tik kitokios, gal net geresnės už mus.

Citata Nr. 5002

Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.

Citata Nr. 5001

Šalis, kuri moka tapti galiūne, bet paskui nemoka savo galios riboti, pati užsitraukia antpuolius.

Citata Nr. 5000

Būk teisingas ir būsi laimingas.

Citata Nr. 4999

Aš turiu kolegų kuriems būtent taip ir nutiko. Jie nesugebėjo atsilaikyti prieš pacientų kolektyvinės pasąmonės atakas, kuri karts po karto juose projektuodavo išgelbėtojo ir religinio tikėjimo simbolį. Pacientas imdavo tikėti tuo, kad analitikas turi paslaptingų žinių, „raktą“, pamestą bažnyčios, kurio dėka gali atsiverti didi išlaisvinanti tiesa. Jie pasiduodavo šiai gundančiai vilionei. Jie sutapatino save su archetipu, jie rado savo kredo, jiems reikėjo mokinių kurie jais tikėtų.

Citata Nr. 4998

Girtaujančios moterys gimdo vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas.

1 2 3 5
banner