Month: rugpjūčio 2018

Citata Nr. 4835

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jus be perstojo atakuoti. Vis dėlto padėkite.

Citata Nr. 4834

Didingojo galva sutvarkyta didingai: joje yra ir minčių laukiamasis.

Citata Nr. 4833

Grožis – tai moralinio gėrio simbolis.

Citata Nr. 4832

Gyventi be moterų taip pat sunku, kaip ir su jomis.

Citata Nr. 4831

Suvokusi save, egzistencija suvokia ir Dievą.

Citata Nr. 4830

Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip.

Citata Nr. 4829

… nepasitenkinimas savimi, atsiranda iš sielos nepastovumo ir bailių ar nesėkmingų geismų. Arba neišdrįstama tiek padaryti, kiek geidžiama, arba neįstengiama ir pasiduodama visumos vilčiai.

Citata Nr. 4828

Kaskart, kai už esamas problemas kaltiname kitus žmones, pats mūsų kaltinimas tampa problema.

Citata Nr. 4827

Gyvenimas yra nei gėris, nei blogis, o tiktai gėrio ir blogio buveinė.

Citata Nr. 4826

Padarytų dalykų nepastebime, matome tuos, kuriuos dar reikia atlikti.

Citata Nr. 4825

Pirmas žingsnis… kurį žengiame šiame gyvenime, yra tas, nuo kurio priklauso visas tolesnis mūsų gyvenimas.

Citata Nr. 4824

Kūrybingumas yra proto neklusnumas.

Citata Nr. 4823

Tik aistros, sunaikinusios joje visa žmogiška, dėka, jos vardas dar ir šiandien gyvas eilėse bei ginčuose.

Citata Nr. 4822

Generolai mano, jog karas turėtų būti lyginamas su viduramžių kovos turnyrais. Aš nenaudoju riterių; man reikia revoliucionierių.

Citata Nr. 4821

Niekad nieko negalima sulaikyti, niekad! Niekad negalima nutraukti žvangančios laiko grandinės, niekad nerimas nepavirs ramybe, ieškojimas – tyla, kritimas – sustojimu.

Citata Nr. 4820

Natūralu, kad esi dėkingas tam, kuris tau leidžia bent sykį būti geresniam, negu esi. Taip mes pagerbiame ir pašloviname geresnio žmogaus idėją.

Citata Nr. 4819

Baimė turi didžias akis.

Citata Nr. 4818

Ydą turi tik tas, kas gali turėti dorybę. – „Laiškai Liucijui“.

Citata Nr. 4817

Išmintingam nepritinka pykti.

Citata Nr. 4816

Pamišėlis niekuomet nekalba sveiko proto kalba, kuri simbolizuoja aukščiausią socialinio intereso išugdymo laipsnį.

Citata Nr. 4815

Kai manęs klausia, ar esu patenkintas savo profesija, paprastai atsakau: tomis dienomis, kai pardavimo apimtis nusveria problemų naštą, tiesiog dievinu savo darbą. Kai atsitinka atvirkščiai, užduodu sau klausimą, o kam man to reikia. Jeigu rimtai, tai pasirinkau verslą, nes jis suteikia man galimybę įtvirtinti savo asmenybę. Kai įžengi į šį kelią, pats sau atsiveri iš netikėtos pusės. Vadovauti klestinčiai firmai – didžiulė atsakomybė ne tik finansiniu, bet ir doroviniu požiūriu. Nors tiesą sakant, labai džiaugiuosi, kad savo metu išdrįsau žengti šiuo keliu, įkūriau savo firmą, patyriau sėkmę.

1 2 3 5
banner