Month: birželio 2018

Citata Nr. 4649

Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu.

Citata Nr. 4648

Auskarus nešiojantys vyrai geriau pasirengę vedybiniam gyvenimui, nes jie jau išbandę skausmą ir yra pirkę papuošalų.

Citata Nr. 4647

Visos likimo dovanos yra naudingos ir malonios, kai jas turintis žmogus valdo save nepakliūdamas savo turto valdžion.

Citata Nr. 4646

Pats didžiausias džiaugsmas – tai piktas džiaugsmas, kurį mes jaučiame stebėdami nelaimę tų, kuriems mes pavydime.

Citata Nr. 4645

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį.

Citata Nr. 4644

Tūkstantčiai kelių klaidina, o į tiesą veda tik vienas.

Citata Nr. 4643

Rašyti nuostabiai – tai ir nuostabiai mąstyti, ir nuostabiai jausti, ir nuostabiai išreikšti, tai yra turėti ir protą, ir sielą, ir skonį.

Citata Nr. 4642

Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais

Citata Nr. 4641

Sakyčiau, valios ugdymas turėtų būti vienintelis ir tvirtas jo troškimas. Bet jis tai privalo daryti be jokios jėgos ir be jokio žmogaus pagalbos.

Citata Nr. 4640

Gyvenimo panašumo į greitkelį dėsnis:Jeigu viskas vyksta kaip jūs norite, reiškia, kad esate ne toje juostoje.

Citata Nr. 4639

Gyvenimas – kalnas, į kurį kopi ilgai, o nusileidi greitai.

Citata Nr. 4638

Didis žmogus parodo savo didybę tuo, kaip jis elgiasi su mažais žmonėmis.

Citata Nr. 4637

Niekas taip nekenkia kaip dedamos viltys.

Citata Nr. 4636

Laimė ne visada matuojama šypsenomis.

Citata Nr. 4635

Nugalėti geismą – aukščiausia kiekvieno vyro ar moters egzistencijos pastanga. Nenugalėjęs geismo, žmogus negali tikėtis valdyti save … Valdyti viską nevaldant savęs būtų apgaulinga ir nuviltų kaip spalvotas žaislinis mango vaisius – gražus pažiūrėti, bet viduje netikras ir tuščias. Dideli tikslai reikalauja dvasios pastangų ir jėgų. Dvasios galybė ateina iš Dievo malonės, o Dievo malonė niekada nenužengia ant tų, kurie vergauja geismui.

Citata Nr. 4634

Pažvelgę į nepilnamečius tėvus galime teigti, kad vaikai vaikų auklėti negali. Žmonės taip gyvendami griauna savo šeimas ir viską aplinkui. Kiekvienas yra tarsi reanimacijos palatoje.

Citata Nr. 4633

Draugų nesutarimai niekada nebūna dideli, kol tarp jų neįsispraudžia trečiasis asmuo.

Citata Nr. 4632

Tu ieškai gyvenimo prasmės, bet prasmė pirmiausia – tapti savimi, o ne pasiekti apgailėtiną ramybę, kurią teikia ginčų užmiršimas.

Citata Nr. 4631

Aistra – tai tam tikra liga, kuri, kaip kiekviena kita, suteikia didelių, kartais sopulingų kančių.

Citata Nr. 4630

Aukščiausias asmens lemtis tarnauti, o ne vadovauti.

Citata Nr. 4629

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi.

1 2 3
banner