Month: kovo 2018

Citata Nr. 4466

Mes niekada nenustojame siekę pranašumo. Ties sakant, šis siekis formuoja individo sąmonę, jo psichiką. Kaip jau minėjome, gyvenimas – tai tikslo ar formos įgijimas, o pranašumo siekis yra šio proceso varomoji jėga. Tai lyg srautas, pagaunantis visa, kas pasitaiko kelyje.

Citata Nr. 4465

Santuoka – tai taikus dviejų nervų sistemų sambūvis.

Citata Nr. 4464

Galima tvirtinti, kad kiekvienas žmogus žemėje galįs iš principo susikalbėti su kiekvienu kitu, ir galima tvirtinti, kad iš viso nesą dviejų žmonių pasaulyje, tarp kurių įmanomas tikras, visiškas, intymus bendravimas ir savitarpio supratimas, – ir viena, ir kita lygiai teisinga.

Citata Nr. 4463

Sutinku, eilės blogos, bet kas jas verčia skaityti?

Citata Nr. 4462

Su baime maža laimė.

Citata Nr. 4461

Kuo daugiau galvojame, tuo labiau noras stiprėja … susidaro uždaras ratas: padidėjęs noras stiprina mintį, o mintis toliau didina norą.

Citata Nr. 4460

Bausti nesugebantis teisėjas galų gale tampa nusikaltėlio bendrininku.

Citata Nr. 4459

Paskalos – mūsų pykčio rezultatas, ši mandagi žudymo forma – šmeižti kitus – taip pat teikia pasitenkinimą. Juk nesistengiame padėti tiems, kuriuos kritikuojame, – mes stengiamės įsitvirtinti patys.

Citata Nr. 4458

Iš senatvės nesijuok – juk tu į ją eini.

Citata Nr. 4457

Jei valdovai iš tikro naudos trokšta ir praradimu nori išvengti, turi pasmerkti puolamuosius karus.

Citata Nr. 4456

Tai yra teorija, kuri nusprendžia tai, ko mes galime laikytis.

Citata Nr. 4455

Jei mes padarytume tai, ką iš tikrųjų sugebame, save tiesiog priblokštume.

Citata Nr. 4454

Šiaip ar taip, teisinga tai, kad mes suvokiame tiktai vaizduotę, kad tiktai ji įsivaizduoja visus dalykus, padedama juos apibūdinančių žodžių ir atvaizdų.

Citata Nr. 4453

Atrask viso gyvenimo pašaukimą, tada dirbk savo darbą išdidžiai ir su meile. Meilė – nepaprastai galingas veiksnys. Viską daryk nuolat siekdamas didžiausio meistriškumo. Pasaulis tau atsilygins tokiais nuostabiais būdais, kurių tu net neįstengi įsivaizduoti.

Citata Nr. 4452

Joks autoritetas neturi būti proto viešpačiu; priešingai, protas turi būti autoriteto viešpačiu ir jam vadovauti.

Citata Nr. 4451

Komiškumas – liūdesio riba.

Citata Nr. 4450

Kančia yra tam, kad priverstų žmones suvokti…

Citata Nr. 4449

Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį.

Citata Nr. 4448

Aistra nepripažįsta sandėrių, ji pasirengusi visokioms aukoms.

Citata Nr. 4447

Iš karo negalima laukti jokiu gerybiu.

Citata Nr. 4446

Tai, ką taip sunku pasakyti, papasakos eilėmis meilė.

1 2 3
banner