Month: vasario 2016

Citata Nr. 4369

Kas yra meilė plačiąja prasme ? .. Ji visuotinė ir beasmenė. Kai pažįstame tą visuotinę ir beasmenę meilę, pradedame visus mylėti taip, kaip mylime save.

Citata Nr. 4368

Mūsų laikais žmonių protai tokie užteršti kasdienio gyvenimo, kad retas kuris randa laiko pasimelsti – apvalyti dvasią, nors laiko išsimaudyti vonioje, kad apvalytų kūną, randa visi. O juk ir viena, ir kita vienodai būtina.

Citata Nr. 4367

Moterys bus priklausomos, kol jos neturės nuosavos piniginės.

Citata Nr. 4366

Racionaliam protui mirtis tėra dar vienas nuotykis.

Citata Nr. 4365

Viskas mirtinga. Amžinai gyventi skirta tik motinai. Ir kai motinos nebėra gyvųjų tarpe, lieka jos atminimas, kurio dar niekas nesiryžo išniekinti.

Citata Nr. 4364

Nėra žmogaus, turinčio tiek itin blogų polinkių, kad dėl jų negalėtų pakeisti savo „įgimto temperamento“ įsigytu charakteriu.

Citata Nr. 4363

Gera širdis didybės nežino.

Citata Nr. 4362

Trumpi posakiai įsirėžia į žmonių protą, išleidžia šaknis, pražysta, išaugina vaisius ir toliau nustoja veikę.

Citata Nr. 4361

Žmogus planuoja, Dievas juokiasi. (Laikykis stipriai)

Citata Nr. 4360

Jei vyras ką nors patarė, o moteris nei kiek nepralinksmėjo ir toliau skundžiasi, jis taip nusimena dėl savo patarimo nepriimtinumo, jog ilgiau nebegali jos klausytis, mat jaučiasi nenaudingas.

Citata Nr. 4359

… žmogaus protas yra baigtinis, todėl nenuostabu, kad, aiškindamas begalinius dalykus, jis įsivelia į absurdiškus prieštaravimus, iš kurių negali išsivaduoti, nes begalybė dėl savo prigimties negali būti suprasta to, kas baigtina.

Citata Nr. 4358

Filosofiniai klausimai tiesiogiai paliečia kiekvieną. Todėl kiekvienas laiko save sugebančiu ir įgaliotu į juos atsakyti. Nuosavas savęs patyrimas , nuosava žmogystė tam, atrodo, yra pakankamas pagrindas. Kiekvienas jaučiasi kompetentingas kalbėti apie tuos dalykus, nes žino, kad jo gyvenimo tėkmei ne menkiausią reikšmę turi atsakymai į šiuos klausimus. Mes nesame tik šio klausimū žaidimo žiūrovai, bet patys esame užstatas tame žaidime.

Citata Nr. 4357

Dideli protai visada veržiasi aukščiau.

Citata Nr. 4356

Meilė nėra problematiška kaip ir transporto priemonė. Problematiški yra vairuotojas, keleiviai ir gatvė.

Citata Nr. 4355

Tie, kurie gali apsieiti be visų dalykų ir nepasigenda jų, yra daug laimingesni už tuos, kurie turi visus dalykus ir jiems jų reikia.

Citata Nr. 4354

Aš esu idealistas. Nežinau, kur einu, bet einu savu keliu.

Citata Nr. 4353

Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos.

Citata Nr. 4352

Menas meta iššūkį technologijoms, o technologijos įkvėpia meną.

Citata Nr. 4351

Rojaus paukštis nutupia tik ant negraibščios rankos.

Citata Nr. 4350

Aš visada tikėjau, kad jeigu manai, jog tau pasiseks, tai reiškia, kad jau sekasi.

Citata Nr. 4349

Ironija – tai įžeidimas komplimento pavidalu.

banner