Month: lapkričio 2015

Citata Nr. 4222

Džiaugsmas ir palaima žmonėms tampa pakeliami ir prasmingi tik tada, kai jie gali apie juos kalbėti ir perduoti juos pasakojimu. Hannah Arendt

Citata Nr. 4221

Kai žmogus laimingas, nuovargiui nėra laiko.

Citata Nr. 4220

Kerštas – silpnųjų sielų palikimas.

Citata Nr. 4219

Jei paklausite, kur slypi mano sėkmės priežastis, atsakysiu tik tiek. Galbūt man ir trūko gabumų, tačiau aš vadovavausi paprastu, bet galingu principu – siekiau daryti tai, kas dera daryti žmogui, siekiau būti teisingu žmogumi.

Citata Nr. 4218

Kiekvienas svarbus darbas turi pradžią, bet pastangos įpusėjus darbą tol, kol jis bus pilnai atliktas, vertos šlovės.

Citata Nr. 4217

Žmogaus galimybių matas yra ne jo fizinės jėgos … greičiau tai dvasios stiprybė, pažadų tikrumas, tikslų nuoširdumas ir troškimas augti.

Citata Nr. 4216

Aistrų įkarštis neretai būna genijaus įkarštis.

Citata Nr. 4215

Išmintas takas neveda į naujas ganyklas.

Citata Nr. 4214

Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta.

Citata Nr. 4213

Gerai tvarkomas laikas yra gerai sutvarkyto proto požymis.

Citata Nr. 4212

Genijus be religijos – tai žiburys prie laukujų rūmų vartų; ant tų, kurie lauke, krinta neryški šviesa, o rūmų gyventojas sėdi tamsoje.

Citata Nr. 4211

Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį.

Citata Nr. 4210

Viltis – pati didžiausia ir pati sunkiausia pergalė, kurią gali pasiekti žmogaus siela.

Citata Nr. 4209

Respublikos armija turi sudaryti vieną visumą su tauta.

Citata Nr. 4208

Reikia dirbti sukaupus visą valią, kad ji kartkartėmis sprogdintų kaip mina, sugriaudama kliūtis.

Citata Nr. 4207

Veidrodis, kuriuo moteris pasitiki labiausiai, yra vyro akys.

Citata Nr. 4206

Talis ieškojo gamtos pradžios, o jo sekėjus labiau domino ne pradžia, bet kas joje yra nuo pradžios; tai, kas nuo pradžios buvo, yra ir bus, imta vadinti "prigimtimi". Kokia prasme šiandien kalbama apie daiktų "prigimtį", tokia prasme graikų filosofai šį terminą vartojo nuo senų laikų. Terminas, kuriuo šnekamojoje kalboje būdavo vadinama tai, kas kinta, filosofijoje pradėjo reikšti būtent tai, kas daiktuose yra nekintama.

Citata Nr. 4205

Kai kurie iš mūsų galbūt rastų laimę, jei taip žūtbūtinai dėl jos nekovotų.

Citata Nr. 4204

Pesimistas yra tas, kuris stato kaleimus ore.

Citata Nr. 4203

Vadovo ausyje turi aidėti žmonių balsai.

Citata Nr. 4202

Net neįsivaizduoju, kad didelės sėkmės lydimas žmogus galėtų neįsitraukti į tą žaidimą, kurį mes vadiname gyvenimu.

1 2 3
banner