Month: liepos 2015

Citata Nr. 3978

Jei medis pavasarį nežydėjo, rudenį veltui ieškosi jo vaisių.

Citata Nr. 3977

Vyrai atrodo lyg subrendę javai, kurie dar tik siūbuoja ir laukia pjūties, kada galės užversti visus aruodus savo auksiniais grūdais.

Citata Nr. 3976

Manau, kad žmonės būtų laimingesni gavę lėlių ir pasakų knygelių.

Citata Nr. 3975

Atrasta pagalios!- Kas?- Amžinybė. Jūra, sužibusi Spinduliuos.

Citata Nr. 3974

Nelaimės yra gyvenimo faktas ir jos negali būti kontroliuojamos. Ką mes galime kontroliuoti, tai kaip mes į jas reaguosime.

Citata Nr. 3973

Entuziazmas išjudina pasaulį.

Citata Nr. 3972

Ko gero, labiausiai paplitusi klaida – laikyti genijumi žmogų, turintį tik vieną talentą.

Citata Nr. 3971

Pradėk, kur esi. Naudok, ką turi. Daryk, ką gali.

Citata Nr. 3970

Nori taikos – ruoškis jai, ruoškis, negailėdamas savo jėgų, kiekvieną tavo gyvenimo dieną, kiekvieną tavo dienų valandą.

Citata Nr. 3969

Duokite man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę.

Citata Nr. 3968

Viską mirtingiesiems kuria žmogaus rūpestis ir darbas.

Citata Nr. 3967

Siela gali manyti esanti dosni, jeigu jai maloniau duoti negu gauti.

Citata Nr. 3966

Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą.

Citata Nr. 3965

Šykštumas – aistra, kuri ateina su amžiumi.

Citata Nr. 3964

Jaunimas greitas įžeisti ir greitas užmiršti įžeidimą; senimas ir viena, ir kita daro lėtai.

Citata Nr. 3963

Juokis – ir pasaulis juoksis drauge su tavim, knark – ir miegosi vienas.

Citata Nr. 3962

Aš aiškiai matau arklį, bet ne arkliškumą.

Citata Nr. 3961

Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.

Citata Nr. 3960

Žmogus visada esti tokio amžiaus, kokia yra dvasia: senatvė prasideda tada, kai nebesuvoki pirmyn einančio gyvenimo, kai nebeįstengi suprasti ir mylėti.

Citata Nr. 3959

Tas, kuris pats pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė – niekada.

Citata Nr. 3958

O, jei jaunystė žinotų; o, jei senatvė galėtų.

1 2 3
banner