Month: sausio 2015

Citata Nr. 3330

Tas, kuris sugeba valdyti savo baimę, jau pusiau laimėjo kovą su priešininku.

Citata Nr. 3329

Tikėk, paklusk, kovok.

Citata Nr. 3328

Mes jaučiame ir žinome, kad mes esame amžini.

Citata Nr. 3327

Upėse ir blogose vyriausybėse paviršiuje plaukioja tai, kas lengviausia.

Citata Nr. 3326

Egzistuoja trys melo rūšys: melas, geras melas ir statistika.

Citata Nr. 3325

Geras patarimas niekada nebūna pavėluotas.

Citata Nr. 3324

Pažadai – tai spąstai, į kuriuos patenka kvailiai.

Citata Nr. 3323

Kas senas, tas negali degt jaunystės ugnimi.

Citata Nr. 3322

Kad lūpos būtų patrauklios – kalbėk tik gerus, nuoširdžius žodžius

Citata Nr. 3321

Vidutiniam žmogui rūpi laiką prastumti, o talentingasis stengiasi laiku pasinaudoti.

Citata Nr. 3320

Bet kokia pakankamai pažangi technologija yra neatskiriama nuo magijos.

Citata Nr. 3319

Tas didžiausias žmogaus draugas ir pats didžiausias priešas – tai jo vaizduotė.

Citata Nr. 3318

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami.

Citata Nr. 3317

Nėra man brangesnės pagarbos už pagarbą žmogaus, kurį pats dėl jo nuopelnų labiausiai gerbiu.

Citata Nr. 3316

Žmogus atsiskleidžia galinėdamasis su kliūtimis.

Citata Nr. 3315

Visos dvasinio pobūdžio religijos išgalvotos žmogaus.

Citata Nr. 3314

… ir blusa, ir bakterija ant demokratijos svarstyklių sveria tiek pat.

Citata Nr. 3313

Galvojam: valdant naujam carui, bus geriau, o po dviejų šimtų metų – dar geriau, ir niekas nesirūpina, kad tas geriau prasidėtų rytoj.

Citata Nr. 3312

"Be glad you’re neurotic" (Balta drobulė)

Citata Nr. 3311

Nelaisvė yra nepakeliama maištininkui, nelaimė – vergui. Laimė yra tasai pradas, kuris vergo gyvenime užima laisvės vietą. Tai yra nepaprastai gili žmogiškosios prigimties tragedija, nes laimės siekia kiekvienas žmogus.

Citata Nr. 3310

Pamišėlis girdi kitokį laikrodžio tiksėjimą.

1 2 3 15
banner