Month: rugpjūčio 2014

Citata Nr. 1600

Pikti demonai nesugebės sutrukdyti tikinčiai ir gerai sielai kelyje į Dievą.

Citata Nr. 1599

Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. Vis dėlto mylėkite juos!

Citata Nr. 1598

Visa, ką galiu – tai papasakoti, kad tie, kurie nesupranta visiško nuolankumo prasmės, tiesos nesuras. Privalai susipaprastinti iki nulio, kad galėtum plaukti tiesos vandenynu.

Citata Nr. 1597

Iš įpročio vienaip ar kitaip blevyzgoti išsivysto palinkimas ir į visiškai blogus poelgius.

Citata Nr. 1596

Trokšti būti tokiam pat – sunki liga, tai reiškia laužyti prigimtį, eiti prieš Dievo įstatymus – juk Dievas visuose pasaulio miškuose ir giriose nesukūrė nė vieno lapelio tokio kaip kitas. – „Veronika ryžtasi mirti“.

Citata Nr. 1595

Geriausias kareivis yra ne tas, kuris kaunasi, o tas, kuris žygiuoja.

Citata Nr. 1594

Tylėjimas – kvailių dorybė.

Citata Nr. 1593

Tu piktiniesi, kad pasaulyje yra nedėkingų žmonių. Paklausk savo sąžinę, ar tu pats buvai dėkingas visiems, kas tau teikė paslaugas.

Citata Nr. 1592

… ramiai, tyrai bei gražiai gyventąjį amžių lydi tyki ir lengva senatvė.

Citata Nr. 1591

Net pats Dievas neteisia žmogaus iki jo dienų pabaigos.

Citata Nr. 1590

… giliai viduje slypi turtingas pasaulis, su kuriuo susidūrus kyla klaiki baimė, bet jį apšvietus – palengvėja.

Citata Nr. 1589

Pats geriausias žmogus yra tas, kuris gyvena savo mintimis ir svetimais jausmais, o blogiausias žmogus tas, kuris gyvena svetimomis mintimis ir savo jausmais. Iš šių <...> derinių – visi žmonių skirtumai.

Citata Nr. 1588

Klysti – visų lengviausia.

Citata Nr. 1587

Kai nesiseka, neišsilavinęs žmogus kaltina kitus, pradėjęs lavintis – save, o išsilavinęs žmogus nekaltina nei kitų, nei savęs.

Citata Nr. 1586

Tereodorais aš nesižaviu. Ne pavojus aš myliu. Aš žinau, ką myliu. Gyvenimą.

Citata Nr. 1585

Vienintelis dalykas, kuris paguodžia mus mūsų varguose, – tai pramoga. Tačiau pramoga mums suteikia smagumo ir nejučiomis artina prie mirties.

Citata Nr. 1584

Savo gyvenimo tikslu galiu sąmoningai laikyti siekimą visapusiškai plėtoti visa, kas egzistuoja.

Citata Nr. 1583

… didžiausia gyvenimo vertybė yra gyvybė ir pats gyvenimas, o ne daikatai ir jų turėjimas.

Citata Nr. 1582

… viename iš pačių atšiauriausių pasaulio regionų, itin sunkiomis sąlygomis besiverčianti medžioklių gentis meilę suvokia ne kaip kokį nors flirtą ar neįmantrių ego malonumų vaikymąsi, o kaip apčiuopiamą ryšį, suaustą iš tvirtų it gyslos dvasinių ištikimybės ir ištvermės saitų, kaip sąjungą, padedančią ištverti tiek gausybės, tiek bado laikotarpius, pačias sunkiausias ir pačias lemgviausias dienas. Tokia dviejų būtybių sąjunga yra tarsi savotiška šamanų magijos forma, – tai santykiai, kurių dėka abu individai pažįsta tikrąsias savo galias.

Citata Nr. 1581

Žmonės, kenčiantys dėl trūkumų, ypač dvasios sferoje, dažniausiai apie save sudaro perdėtą nuomonę. Šitaip, atrodo, geradarė gamta visiems, ką ji nuskriaudė savo aukščiausiomis dovanomis, pasiunčia puikybę kaip papildomą resursą, išlyginantį trūkumus.

Citata Nr. 1580

Išties kilnūs žmonės niekuo nesipuikuoja.

1 2 3 30
banner