Month: liepos 2014

Citata Nr. 980

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.

Citata Nr. 979

Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų.

Citata Nr. 978

Tiesa paduoda ranką kaip dama: nenusimaudama pirštinės.

Citata Nr. 977

Nesunku daryti paslaugas nedėkingiems žmonėms, tačiau nepakeliama jaustis skolingam niekšui.

Citata Nr. 976

… civilizacija, gerindama mūsų namus, nepagerino žmonių, kurie turi juose gyventi. Ji sukūrė rūmus, bet ne taip paprasta sukurti taurius didikus ir karalius.

Citata Nr. 975

… blogis – gėrio atlieka, tai, kas nerado sau vietos …

Citata Nr. 974

Laimingi žmonės savo klaidų netaiso. Kol likimas jų nebaudžia už blogą elgesį, tol jie mano, kad visuomet elgiasi gerai.

Citata Nr. 973

Baimė užkrečiama taip pat kaip sloga ir kiekvienąsyk daro iš vienaskaitos daugiskaitą.

Citata Nr. 972

Kiekvienam iš mūsų atsitinka kentėti niūrias tamsos valandas, tačiau jos visada baigiasi, šviesa kaskart grįžta. Maža to, kaip tik tą akimirką, kai problemos gniaužtai spaudžia stipriausiai, mes esame arčiausiai išeities. Kai širdgėla tampa skausmingiausia, tikroji ramybė jau skuba pas tave.

Citata Nr. 971

Elgoniečiai [Afrikos gentis] vyrai ganydavo raguočius ir medžiodavo, o moterys prižiūrėdavo šambą, t. y. laiką, kuriame augindavo bananus, batatus, soras ir kukurūzus. Jos rūpindavosi vaikais, ožkomis ir vištomis, visi jie gyvendavo toje pačioje trobelėje. Vietinių moterų orumas ir prigimtinė teisė paremti jų ekonominiu vaidmeniu: jos yra nepakeičiami ūkio partneriai. Lygių teisių sąvoka gimė epochoje, kurioje tokia partnerystė prarado savo prasmę. Tačiau primityvioji visuomenė tvarkoma remiantis instinktyviu egoizmu ir altruizmu, abiem jausmams teikiant deramą vietą. Ši pasąmoninė tvarka griūna pasitaikius pirmam nesklandumui, kurį būtų galima – ir reikėtų – išspręsti tik sąmoningu veiksmu.

Citata Nr. 970

Gyvenimas – tai amžinybės miniatiūra.

Citata Nr. 969

Kai sudūžta širtis, nesigirdi jokio garso. Atrodo, jog tą akimirką turėtų gausti visi pasaulio varpai, riaumoti lokiai, trenkti žaibas, tačiau nesigirdi nei vieno garso. Todėl ir yra taip skaudu.

Citata Nr. 968

Prie to, ką žmogus turi, aš nepriskyriau žmonos ir vaikų, nes jis pats yra jų labiau turimas. Verčiau jau reiktų minėti draugus, bet ir čia turintysis privalo vienodai būti kito turtas.

Citata Nr. 967

… tik išminčių patenkina jo turtas, o kvailys kankinasi niekindamas tai, ką turi.

Citata Nr. 966

… nuolankumas silpnumą paverčia stiprybe.

Citata Nr. 965

Sėkmė – tai ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo.

Citata Nr. 964

Kas trokšta apsaugoti kito gėrį, visų pirma apsaugo savąjį

Citata Nr. 963

Garbinga ir saldu yra mirti dėl tėvynės.

Citata Nr. 962

Jei norite sėkmės, darbovietės interesai jums turi tapti svarbiausiais.

Citata Nr. 961

Kas dėl savo naudos galėtų apgauti draugą, neturi teisės į draugystę.

Citata Nr. 960

Istorija moko, kad moralinėms jėgoms, kurios yra tarsi visuomenės armatūra, prarandant įtaką, civilizaciją galų gale pribaigia nesąmoninga ir brutali masė, pagrįstai vadinama barbarais.

1 2 3 30
banner