Month: birželio 2014

Citata Nr. 370

– Mes amžinai pamirštam, kad gyvenam šitoje planetoje tik trumpą laiką, – sakau. – Todėl ir įsigyjame absoliučiai klaidingą pasaulio kompleksą. Lyg būtume žmonės, kuriems duota gyventi amžinai.

Citata Nr. 369

Susitelkite į vieną dalyką, kurį galite atlikti dabar, o ne į visą šimtą, kurį turėsite atlikti ateityje.

Citata Nr. 368

Kas nežino, kas yra pasaulis, tas nežino, kur jis gyvena; kas nežino, kam yra gimęs, nežino nei kas yra jis pats, nei kas yra pasaulis. Kas nežino vieno iš tų dviejų dalykų, tas negalės pasakyti, kam jis yra gimęs. Ko vertas žmogus, siekiantis pagyrimo arba bijantis priekaištų žmonių, kurie patys nežino nei kur gyvena, nei kas jie yra?

Citata Nr. 367

Žmonės skiriasi dar ir tuo, kad vieni pirma galvoja, o paskui kalba ir daro, o kiti pirma kalba ir daro, o paskui galvoja.

Citata Nr. 366

Geriau dovanoti dešimčiai kaltų negu nubausti vieną nekaltą … – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 365

Gink tiesą visur, kur ji persekiojama.

Citata Nr. 364

Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas.

Citata Nr. 363

Kai neturima valios, nematoma ir kelio.

Citata Nr. 362

Žmogui nejaučiame neapykantos tol, kol jį menkai vertiname; neapkęsti pradedame tada, kai laikome jį lygiu ar aukštesniu už save.

Citata Nr. 361

Reikia taip elgtis, kalbėti ir galvoti, tarsi turėtum tuoj pat pasitraukti iš gyvenimo.

Citata Nr. 360

Dorybė turi šydą, yda kaukę.

Citata Nr. 359

Metodas – atminties motina.

Citata Nr. 358

Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų – pinigų, valdžios, ar garbės – viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką.

Citata Nr. 357

Tas, kuris dideliuose darbuose ribų neperžengia, smulkiuose gali laisviau elgtis.

Citata Nr. 356

Reikia tikėti,jog laimę yra galima,jeigu nori būti laimingas

Citata Nr. 355

Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

Citata Nr. 354

Jei norime būti laimingi, privalome mažiau domėtis kitais.

Citata Nr. 353

Priimkite nuolankiai kiekvieną kančią, tikėdami, kad ji yra reikalinga.

Citata Nr. 352

Gilios mintys neduoda turtų.

Citata Nr. 351

Pas tave, broli, viduje nėra vietos nei tikėjimui, nei tiesai, nei garbei: viską užpildo žarnos ir diafragma.

Citata Nr. 350

… teismas ne tik baudžia, bet ir gelbsti žuvusį žmogų!

1 2 3 18
banner