Citata Nr. 7006

Sėkmė – ne įrodymas ir juo labiau ne ko nors pagrindas.

Citata Nr. 7005

Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame.

Citata Nr. 7004

Jeigu nori pradžiuginti save, galvok apie aplinkinių dorybes…

Citata Nr. 7003

Taigi gyvenimo paslaptis yra "numirti prieš mirtį" ir suvokti, jog mirties nėra.

Citata Nr. 7002

Jei imsies savo darbo kaip menininkas, o ne kaip amatininkas, jei turėsi karšto uolumo ir neišsisemiamo entuziazmo, jeigu būsi pasirįžęs kiekviename savo dirbamame darbe įdėti geriausia, ką gali, tada niekuomet nejausi, kad tavo darbas yra žemas; tatai pareinanuo darbo nuotaikos.

Citata Nr. 7001

Šaukštu saulės neuždengsi.

Citata Nr. 7000

Kai neturi asmeninės istorijos, nereikia niekam nieko aiškinti, niekas ant tavęs nepyksta ir nenusivilia tavo poelgiais. Bet svarbiausia, tavęs nekausto artimųjų mintys.

Citata Nr. 6999

Kas yra visur, to niekur nėra.

Citata Nr. 6998

Sugebėti išsivaduoti – tai niekai, sunkiausia būti laisvam.

Citata Nr. 6997

Pagalba, kai žmogus siekia pagerinti kito žmogaus padėtį nepaisydamas to, kad tais pačiais veiksmais pablogina savo paties padėtį, yra vadinama altruizmu.

Citata Nr. 6996

Prisimink, mielasis: laikinas yra pavidalų pasaulis, nusidėvi, greit nusidėvi mūsų drabužiai, nušiūra mūsų šukuosenos, išnyksta ir patys mūsų plaukai bei kūnai.

Citata Nr. 6995

Savo pinigams išsaugoti reikia daugiau pastangų negu jiems įsigyti.

Citata Nr. 6994

Protingasis siekia ne to, kas malonu, o to, kas apsaugo nuo nemalonumų.

Citata Nr. 6993

Jeigu kas nors yra nedėkingas ir tu jam tai pasakai, – tu jį viso labo pasmerkti. Nieko neišspręsdamas

Citata Nr. 6992

Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami, audrina protą kančia maloni. Žavesį keičia sunkus liūdesys. Jeigu tu myli, laimingas esi.

Citata Nr. 6991

Visiškai aišku, kad iš gyvenimiškai naudingų dalykų pirmiausia reikia mokytis tų, kurie iš tikrųjų būtini, o ne visų be išimties.

Citata Nr. 6990

Praėjau pro tinginio lauką, pro vynuogyną žmogaus, kuris buvo kvailas. Žiūriu, jo laukas apaugęs erškėčiais, jo žemė pilna dilgėlių ir akmeninė tvora išgriauta.

Citata Nr. 6989

Silpnumas, dėl kurio vaikas privalo gyventi šeimoje, analogiškas silpnumui, verčiančiam suaugusius žmones burtis į visuomenę.

Citata Nr. 6988

Judėk, dirbk, savęs negailėk ir tu visada triumfuosi

Citata Nr. 6987

Kitiems mes kuriame taisykles, sau – išimtis.

Citata Nr. 6986

Supilk centus iš savo piniginės į savo smegenis ir tavo smegeninė į tavo piniginę ims pilti dolerius.

1 2 3 334
banner