Citata Nr. 6004

Gyvename laikotarpiu, kai psichikos norma susimaišo su patologija, ir mūsų gyvenime pradeda įsivyrauti ir dominuoti pastaroji.

Citata Nr. 6003

Kiekviena neprincipinga veikla galiausias bankrutuoja.

Citata Nr. 6002

Meilikautojai blogesni už priešus.

Citata Nr. 6001

Tik viltis palaiko, apsaugo, leidžia gyventi. Viltis žmonijos tvirtovė, tvirtovių tvirtovė, vienintelė nesugriaunama, jokiais ginklais nepaimama. Kas pasitraukia iš tos tvirtovės, tam nieko kito nelieka, kaip tik drebėti, drebėti. Ir mirti lėta mirtimi.

Citata Nr. 6000

Po kiekvieno blogo sprendimo priimkite gerą.

Citata Nr. 5999

Svarbu ne ką, o kaip pakelti.

Citata Nr. 5998

Būtinybė niekada nepadeda sudaryti gero sandorio.

Citata Nr. 5997

Kiek triukšmo žmonės kelia dėl neištikimybės! Juk net meilė ištikimybėje – grynai fiziologinis dalykas. Ji nieko bendra neturi su mūsų valia. Jauni vyrai nori būti ištikimi, bet nebūna, seniai nori būti neištikimi, bet negali.

Citata Nr. 5996

Kol kas težinau vieną būdą atspėti, ką darys Anglija,– išsiaiškinti, ko jai nedera daryti.

Citata Nr. 5995

Pakelti žmogaus sielą, pažadinti jo savigarbą yra daug daugiau, negu sušelpti kūną rūbu arba duona.

Citata Nr. 5994

Mes visada ir visur esame atvykę. Laikas tėra tik prietaras. Tai gyvenimo paslaptis. Tiktai mes to nežinome. Ir visad stengiamės kur nors nukeliauti.

Citata Nr. 5993

Kai siela ilgai siekia ką nors aprėpti ir, beeidama paskui tą didybę, nuvargsta, tą daiktą pradedame vadinti begalybe.

Citata Nr. 5992

Lengviausiai nuomonėmis yra pasikeisti žmonėms, kurie neturi nuomonės.

Citata Nr. 5991

Garbė brangesnė už gyvenimą.

Citata Nr. 5990

Išklausinėki nuomonės visų, bet savo nusistatymo nerodyk. – „Juodasis obeliskas“.

Citata Nr. 5989

Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti …

Citata Nr. 5988

Gebėjimas piktintis – svarbiausioji kiekvieno doro žmogaus ginkluotės dalis.

Citata Nr. 5987

Negali didžiu lyderiu tapti tas žmogus, kuris viską stengiasi padaryti pats arba pasisavinti visą šlovę.

Citata Nr. 5986

Rubikonas peržengtas, burtas mestas.

Citata Nr. 5985

Jei tau reikia meilės, pasistenk suprasti, kad vienintelis būdas ją gauti yra ją duoti, kad kuo daugiau jos duosi, tuo daugiau gausi ir kad tai gali padaryti tik visas prisipildydamas šio jausmo ir tapdamas magnetu.

Citata Nr. 5984

Televizija pavertė pramogą natūraliu formatu visai patirčiai atspindėti.

1 2 3 286
banner