Citata Nr. 6185

Didžiausi veidmainiai dažniau už kitus apmulkinami.

Citata Nr. 6184

Aš suprantu, jog beprasmiška vengti malonumo vien dėl to, kad jis yra nepasiekiamas kitam, atsisakyti laimės tik todėl. kad kitas yra nelaimingas… Jeigu pamėgintum – tai man aišku kaip dieną – aprėpti mintimis visas negandas, kurios tuo pat metu ištinka žmones žemėje, tau tuoj išlakstytų miegai ir išblėstų šypsena lūpose. Bet mus slegia ir gniuždo ne išgalvotos, ne įsivaizduotos nelaimės; iš tikrųjų sukrėsti žmogų gali tik tai, ką jis pats regi savo užjaučiančiomis akimis. (Citata iš knygos „Širdies nerimas“)

Citata Nr. 6183

Nuolat kovodamas su trūkumais, nieko kito ir nepasiekė.

Citata Nr. 6182

Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo.

Citata Nr. 6181

Gyvenk vienybėj su žmonėmis, o kariauk su pagedimais savo.

Citata Nr. 6180

Tikėjimas … kyla iš nuolankumo ir pripažinimo, jog nieko nežinome ir šioje visatoje esame mažesni už atomus. Sakau, kad esame menkesni už atomus, nes jie paklūsta būties dėsniams, o mes dėl nežinojimo įžūliai juos neigiame.

Citata Nr. 6179

Faktiškai laikraščiai, žurnalai, televizija ir radijas gamina prekę – naujienas iš įvykių žaliavos.

Citata Nr. 6178

Tas pats daiktas ne visą laiką būna malonus, nes mūsų prigimtis nėra vienalytė – joje yra dar ir kažkas kita; dėl to mes esame pasmerkti išnykti. Todėl jeigu viena mūsų prigimties dalis ką nors daro, tai būna priešinga kitai tos prigimties daliai, bet jeigu abi tos dalys susilygina, tada veikla neatrodo nei maloni, nei nemaloni. Jeigu prigimtis būtų vienalytė, tada ta pati veikla visuomet būtų maloniausia.

Citata Nr. 6177

Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos.

Citata Nr. 6176

Niekas žmogaus taip nestabdo, kaip jis pats save.

Citata Nr. 6175

O tuo metu ant pastato už Bilio nugaros šviesoraščio kaspinas skelbė dinos naujienas. Žodžiai atsispindėjo vitrinoje. Šviesoraštis skelbė žinias apie valdžią, sportą, neapykantą ir mirtį. Nieko nepadarysi.

Citata Nr. 6174

Brito žalio nykščio postulatas: Tikimybė,kad augalas nenuvys, atvirkščiai proporcinga jo kainai ir tiesiogiai proporcinga jo neišvaizdumui.

Citata Nr. 6173

Kas yra visur, to nėra niekur.

Citata Nr. 6172

Moteris – šeimos gelbėtoja arba pražūtis.

Citata Nr. 6171

Iš savo patirties žinau, kad net jei mokytojas buvo ne vien išprusęs, tačiau ir mylėjo mokinį, tai jo pamokos įstrigdavo giliai atmintin. kitu atveju, kai mokinys jausdavo vien baimę, mokytojo žodžiai, nors ir kaip brukami, dažniausiai praslysdavo pro ausis.

Citata Nr. 6170

Kol apie mano paslaptį niekas nežino, tol ji mano belaisvė, išsprūdo jinai – tada aš jos belaisvis.

Citata Nr. 6169

… mūsų menas tapo mėnulio kūdikiu, žaidžiančiu su daiktų šešėliais, tuo tarpu graikų menas buvo saulės vaikas, žaidžiantis su daiktais.

Citata Nr. 6168

Jei eisi tolyn, yra tikimybė, kad už kažko užkliūsi mažiausiai to tikėdamasis. Tačiau man neteko girdėti, kad kas nors užkliūtų sėdėdamas vienoje vietoje.

Citata Nr. 6167

Išmok būti tylus. Leisk tavo protui klausyti ir sugerti.

Citata Nr. 6166

Stiprios, glaustos mintys labai padeda gyventi.

Citata Nr. 6165

Nedera garsiai pasakoti apie malones, kuriomis mus apdovanojo moterys ir karaliai.

1 2 3 295
banner