Citata Nr. 6806

Niekas geriau už tai, ko žmogus gėdijasi ar nesigėdija, neparodo jo dorovinio tobulumo lygio.

Citata Nr. 6805

Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis.

Citata Nr. 6804

Kas gali būti kvailiau, kaip didžiuotis tuo, ką ne pats padarei?!

Citata Nr. 6803

Nelaimėje paaiškėja, kas tavo draugai.

Citata Nr. 6802

Meilė yra vienintelis vaistas nuo neapykantos. Ji pražysta tik bebaimio žmogaus širdyje.

Citata Nr. 6801

Kaip krito! Ir kaip pasikeitė tai, kas palaimintoj šviesos karalystėj apdovanotas nepaprastu švytėjimu užtemdydavo miriadus ryškius.

Citata Nr. 6800

Negali būti laimingas žmogus, žiūrintis tik savęs, viską kreipiantis savo naudai. Jeigu nori gyventi dėl savęs, gyvenk dėl kito. Šis stropiai ir šventai saugomas ryšys, kuris jungia žmones su žmonėmis ir rodo, kad esama kažkokio bendro žmonių giminės įstatymo, irgi labiausiai skatina ugdyti … draugystės ryšį.

Citata Nr. 6799

Tas, kuris baudžiasi slopinti žmogaus aistras dėl to, kad jos esančios pavojingos, panašus į tą, kuris norėtų nuleisti visą žmogaus kraują, nes šis esąs apopleksijos priežastis.

Citata Nr. 6798

Atidėliojimas – laiko vagis.

Citata Nr. 6797

Žmonės reaguoja į problemas trejopai: atsisako jas pripažinti; pripažįsta ir su jomis susigyvena; pripažįsta ir bando reikalus pataisyti. Lyderiai visados turi stengtis problemas išspręsti.

Citata Nr. 6796

Naminis gyvūnas nežino, kokiu tikslu žmogus jį prisijaukino. Kaipgi žmogus galėtų žinoti, koks „galutinis“ jo gyvenimo „tikslas“, kokia pasaulio kaip visumos „antprasmė“?

Citata Nr. 6795

Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai.

Citata Nr. 6794

Ir silpnas turi savo geluoni.

Citata Nr. 6793

Būtina draugystės sąlyga – nekelti ir nevykdyti reikalavimų, prieštaraujančių garbingumui.

Citata Nr. 6792

Aš visuomet trokštu, kad būtum žmogus toks, kaip kad aš suprantu, t. y. žmogus, kuris viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio ir grožio.

Citata Nr. 6791

Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims.

Citata Nr. 6790

Niekas pasaulyje nėra galingesnis už laiku gimusią idėją.

Citata Nr. 6789

Būdingiausias meilės bruožas yra nusižeminimas… Dievas sukūrė ir vaiką, kuris nieko nemoka ir vien rėkia, ir vargšą laukinį, kuris gyvena tik pagal gamtos įstatymą, ir vis dėlto net į jų širdis Jis teikiasi nusileisti, nes tai yra laukų gėlės, kurių paprastumas Jį džiugina ir žavi… Taip žemai nusileisdamas Dievas rodo begalinį kilnumą.

Citata Nr. 6788

Gyventi laimėje ir žinoti, kad ji nelaimės šaknis, laikytis gyvenimo ir žinoti, kad jame mirties priežastis, – štai įžvalgus požiūris.

Citata Nr. 6787

Patriotas turi visada būti pasiruošęs ginti savo šalį nuo vyriausybės.

Citata Nr. 6786

Jei norite pažinti žmogų, stebėkite, kaip jis elgiasi pametęs pinigus.

1 2 3 325
banner