Tag: Viktoras Hugo

Citata Nr. 5599

Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.

Citata Nr. 5474

Kartais istorijoje kartojasi tai, kas buvo išgalvota pasakoje.

Citata Nr. 5448

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

Citata Nr. 5447

Pripažindamas savo kaltę, kaltininkas išgelbsti vienintelį vertą gelbėti dalyką – savo garbę.

Citata Nr. 5382

Tikra meilė niekados nepersisotina. Ji negali atšalti, nes yra grynai dvasinė. Laužas gali apsidengti pelenais, žvaigždė – niekada.

Citata Nr. 5346

Geras žmogus daugybę gerų darbų daro slapčiomis, kaip žmogus daro slapčiomis blogus darbus.

Citata Nr. 5304

Tas, kuris kiekvieną rytą susiplanuoja dienos darbus, ir laikosi savo plano, turi savo rankose giją, kuri išves jį iš labai įtempto gyvenimo labirinto.

Citata Nr. 5185

Melancholija – tai džiaugsmas būti nelaimingu.

Citata Nr. 5098

Nėra pasaulyje iškilmingesnio himno, kaip vaiko vogravimas.

Citata Nr. 5065

Visur muzika, pasaulis groja himną.

Citata Nr. 5055

Tikrų valstybės veikėjų skiriamasis bruožas yra tas, kad jie moka gauti naudos iš kiekvienos būtinybės, o kartais net lemtingai susiklosčiusias aplinkybes pakreipti valstybės gerovei.

Citata Nr. 4713

Juokas – tai saulė; jis išveja žiemą iš žmogaus gymio.

Citata Nr. 4676

Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo.

Citata Nr. 4609

Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas.

Citata Nr. 4599

Žmogaus teisė į ašaras neįsisenėja.

Citata Nr. 4559

Esti reginys, didingesnis už dangų: tasai reginys — tai sielos gelmės.

Citata Nr. 4517

Taika – civilizacijos dorybė, karas – jos nusikaltimas.

Citata Nr. 4481

Pradmenys, žmogaus atsinešti iš vaikystės, panašūs į jauno medžio žievėje išpjaustytas raides, kurios auga, keičiasi su juo, sudaro neatskiriamą jo dalį.

Citata Nr. 4469

Jaunystė yra toks amžius, kai greitai suartėja žmonės ir veikiai gyja žaizdos.

Citata Nr. 4443

Nemokšiškumas – tai prieblanda, kurioje švaistosi blogis.

Citata Nr. 4431

Kietaširdžiai žmonės negali ištikimai tarnauti kilnioms idėjoms.

1 2 3 4
banner