Tag: Victor Hugo citata apie žmogų

Citata Nr. 6105

Nuo šiol ateitis priklauso dviejų tipų žmonėms: mąstančiam žmogui ir darbo žmogui. Iš esmės abu jie sudaro nedalomą vienetą, nes mąstyti – reiškia dirbti.

Citata Nr. 5995

Pakelti žmogaus sielą, pažadinti jo savigarbą yra daug daugiau, negu sušelpti kūną rūbu arba duona.

Citata Nr. 5448

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

Citata Nr. 5346

Geras žmogus daugybę gerų darbų daro slapčiomis, kaip žmogus daro slapčiomis blogus darbus.

Citata Nr. 4713

Juokas – tai saulė; jis išveja žiemą iš žmogaus gymio.

Citata Nr. 4599

Žmogaus teisė į ašaras neįsisenėja.

Citata Nr. 4481

Pradmenys, žmogaus atsinešti iš vaikystės, panašūs į jauno medžio žievėje išpjaustytas raides, kurios auga, keičiasi su juo, sudaro neatskiriamą jo dalį.

Citata Nr. 4469

Jaunystė yra toks amžius, kai greitai suartėja žmonės ir veikiai gyja žaizdos.

Citata Nr. 4431

Kietaširdžiai žmonės negali ištikimai tarnauti kilnioms idėjoms.

Citata Nr. 3584

Juokas – tai saulė: jis nuvaiko miglą nuo žmogaus veido.

banner