Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.