Tag: Ralfas Valdo Emersonas

Citata Nr. 5683

… daugumos žmonių prigimtis bankrutavo; jie negali patenkinti savo pačių poreikių, jų troškimai visiškai neatitinka jų praktinių galimybių, todėl jie dieną ir naktį nepaliaujamai lankstosi ir maldauja. Mūsų namų ūkis elgetiškas; savo meną, profesiją, vedybas, savo religiją mes ne patys pasirenkame, mums juos parenka visuomenė. Mes esame salonų kareiviai, o nuožmios lemtingos kovos, kurioje gimsta tvirtybė, mes vengiame.

Citata Nr. 5557

Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris mus verstų daryti tai, ką mes mokame.

Citata Nr. 5025

Mes naudingi jaunimui, jei galime paveikti jo vaizduotę; šito jis niekada nepamirš.

Citata Nr. 4878

Žmogus yra toks, kokios yra jo mintys…

Citata Nr. 4709

Gamtoje vyksta daiktų metamorfozės į aukštesnes organiškas formas, o kintančios daiktų esmės linkusios virsti melodijomis. Visi daiktai turi savo demoną, arba dvasią. Kiekvieno daikto formą atspindi akies tinklainė, o jo dvasia atsispindi muzikoje. Jūra, kalnų virtinė, Niagara, kiekviena gėlių lysvė visuomet buvo ir liks pasaulio muzikos fone melodijomis, kurios sklaidosi tarsi kvapai erdvėje, ir jautrios klausos žmogus, tuos garsus atpažinęs, stengsis užrašyti kiekvieną natą, nė vienos iš jų nesumenkindamas ir neiškreipdamas.

Citata Nr. 4612

Mes manome, kad mūsų civilizacija artinasi prie vidurdienio, o iš tikro mums dar tik gieda pirmieji gaidžiai ir žėri ryto aušra.

Citata Nr. 4413

Niekada didingi tikslai nebuvo pasiekti be entuziazmo.

Citata Nr. 4410

… poetai yra vaduojantys dievai. Senovės britų bardai savo vietą visuomenėje apibūdina taip: "Tie, kurie laisvi visur". Poetai yra laisvi ir kuria laisvę.

Citata Nr. 4402

Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje, atneša savo akmenį.

Citata Nr. 4393

Gero išsilavinimo požymis – kalbėti apie didžius dalykus paprastais žodžiais.

Citata Nr. 3860

Regis, žmonės nesupranta, kad jų nuomonė apie pasaulį atskleidžia jų charakteris.

Citata Nr. 3520

Visas gyvenimas – eksperimentas. Kuo daugiau eksperimentų atliekate, tuo geriau.

Citata Nr. 1843

Tai, ką kiti daro mes vadiname nuodėme, o ką patys darome – laikome eksperimentu.

Citata Nr. 1780

Būk labai atsargus nuteikdamas savo širdį ko nors trokšti, nes neabejotinai tai turėsi.

Citata Nr. 1696

Čia tas pat kaip ir su vaikų žaislais. Brukdami jiems į rankas visokias lėles, būgnus, arklius ir prikimšdami jų pilnus kambarius, atitraukiam vaikų dėmesį nuo aiškių ir viską pasakančių gamtos objektų – saulės, mėnulio, gyvūnų, vandens ir akmenų, kurie galėtų būti jų žaislai.

Citata Nr. 1671

Laimė yra antras valios vardas.

Citata Nr. 1569

Nėra žinių, kurios netaptų galia.

Citata Nr. 1499

Didžiausia žmogaus laimė yra turėti aiškų palinkimą į tokį amatą, kuris gali padaryti žmogaus gyvenimą darbingą ir patenkinamą; nesvarbu, ar to amato objektas bus pintinės ar kanalai, statulos ar dainos.

Citata Nr. 1491

Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils.

Citata Nr. 1479

Tikrasis civilizacijų rodiklis – ne turtingumo ir išsilavinimo lygis, ne miestų dydis, o šalies auklėjamo žmogaus charakteris.

Citata Nr. 1419

Pokalbis – tai toks menas, kai žmogaus priešininkas yra visa žmonija.

1 2 3
banner