Visos mūsų nelaimės atsiranda dėl to, kad mes nemokame būti vieni.