Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita.