Tag: Hugh Prather

Citata Nr. 2919

Kol nepripažinsiu savo ydų, abejosiu savo dorybėmis.

Citata Nr. 2491

Dažnai gyvenimas tėra langų valymas, kol pagaliau aiškiai išvystame tai, ką vaikystėje tik nujautėme. Branda – būvis, kai trokšti tik to, ką matai tyra širdimi.

banner