Žmonija už didžias nelaimes iš dalies apdovanojama didžiomis pamokomis.