Category: Žodis

Citata Nr. 4849

Neaiškus žodis visados būdingas neaiškiai minčiai.

Citata Nr. 4840

Man dar vaikui visados atrodė keista, kad apie mirtį žmonės kalba kitaip negu apie kitus įvykius, ir tik todėl, kad nė vienas niekados nepraneša nieko apie tai, kas jam atsitinka po to. Bet kuo gi skiriasi mirusis nuo žmogaus, kuris surimtėja, atsisako laiko ir užsidaro ramiai pamąstyti apie klausimus, kurie seniai kamuoja? Būdamas tarp žmonių nebegali kartais prisiminti „Tėve mūsų“, tai kaip beatsiminsi kokį nors kitą miglotą ryšį, kuris gal slypi ne žodžiuose, bet įvykiuose? Reikia pasitraukti į nuošalę, į kokią nors neprieinamą tylą, ir gal mirusieji yra tie, kurie išėjo pamąstyti apie gyvenimą.

Citata Nr. 4780

Skirtumas tarp teisingo žodžio ir beveik teisingo žodžio yra toks pats kaip tarp žaibo ir jonvabalio.

Citata Nr. 4642

Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais

Citata Nr. 4549

Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Citata Nr. 4542

Žodžiai – patys stipriausi vaistai, kuriuos vartoja žmonija.

Citata Nr. 4512

Doras gyvenimas labiau kitus moko nekaip geri žodžiai.

Citata Nr. 4454

Šiaip ar taip, teisinga tai, kad mes suvokiame tiktai vaizduotę, kad tiktai ji įsivaizduoja visus dalykus, padedama juos apibūdinančių žodžių ir atvaizdų.

Citata Nr. 4449

Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį.

Citata Nr. 4401

Kartais užtenka vieno saulės spindulio. Malonaus žodžio. Pasisveikinimo. Glamonės. Šypsenos. Tiek mažai, kad tie, kurie yra šalia mūsų, taptų laimingi.

Citata Nr. 4393

Gero išsilavinimo požymis – kalbėti apie didžius dalykus paprastais žodžiais.

Citata Nr. 4353

Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos.

Citata Nr. 4325

Tam, kuris nuovokus, pakaks ir vieno žodžio. Tam, kuris iš tiesų į nieką nekreipia dėmesio, neužteks ir tūkstančio paaiškinimų.

Citata Nr. 4281

Aš noriu būti skrodžiamas siekiant geriausio savo artimo labui. – Paskutiniai žodžiai.

Citata Nr. 4243

Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją.

Citata Nr. 4199

Visi žino, kokį magišką gydomąjį poveikį gali turėti vienas guodžiamasis gydytojo žodis ir atvirkščiai, kaip kartais pražūtingai ligonį veikia rūstus, šaltas gydytojo nuosprendis, kai jis neišmano ar nenori išmanyti įtaigos jėgos.

Citata Nr. 4171

Poezija – tarp dviejų žodžių ar periodų uždaryta dvasia, tai, kas nepagaunama.

Citata Nr. 4102

Argi nematai, kaip Alachas kalba palyginimais? – Geras žodis, kaip geras medis – šaknis jo tvirta, o šakos – kyla aukštai į dangų. (14:24)

Citata Nr. 3843

Žodis, kuris jau išsakytas, yra tas pats, kas veiksmas.

Citata Nr. 3828

Norint išspręsti konfliktą, dalyviai turi laikytis šių taisyklių: pripažinti kitų teises, gebėti išklausyti priešininko poziciją ir bandyti jį suprasti, sukaupti dėmesį į konflikto esmę, o ne į priešininko asmenybę, atsiprašyti, jei buvo neteisūs, nevartoti provokuojančių žodžių ar kaltinimų, ieškoti demokratiškų konflikto sprendimo būdų.

Citata Nr. 3747

Žodis – darbo šešėlis.

1 2 3 4 8
banner