Category: Žmogus

Citata Nr. 340

Žmogus teisus tiek, kiek neapkenčia karo.

Citata Nr. 338

Žmogus – vien santykių mazgas. Ir tik santykiai turi žmogui reikšmės.

Citata Nr. 337

Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė.

Citata Nr. 332

Prie Dievo einama nuolat bendraujant su žmonėmis.

Citata Nr. 330

Tikras menas ar tikras meno išgyvenimas praturtina žmogų, atskleidžia esmines jo galimybes, o „menas“, kuriuo neurotiškai piktnaudžiaujama, tik nukreipia žmogų nuo savęs. Toks menas tampa dingstimi ir galimybe prasiblaškyti ir apkvaisti.

Citata Nr. 329

Žmogus įvykdo savo gyvenimo paskirtį, jeigu jame išsiskleidžia supratingumas ir būdo dorybė. Mat dorybė tikslą padaro teisingą, o supratingumas nurodo kelius į tikslą.

Citata Nr. 325

Kai žmogus mąsto ar dirba, jis visuomet vienas, kad ir kur būtų. Vienatvė nematuojama myliomis, kurios skiria vieną žmogų nuo kito.

Citata Nr. 323

Užuot įtvirtinę Žmogaus teises, pradėjom kalbėti apie Kolektyvo teises. Buvome liudininkai, kaip nepastebimai pradėjo plisti Kolektyvo moralė, kuri nutyli apie Žmogų.

Citata Nr. 314

Mažiausiai mirties bijo tie žmones, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę.

Citata Nr. 313

Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas.

Citata Nr. 312

Nebijok praeities. Jei žmonės tvirtins tau, kad praeities nepakeisi, netikėk jais.

Citata Nr. 310

Išniekinta žmogaus prigimtis ir nusikaltusi širdis pačios už save žiauriau keršija negu bet kuris žemiškasis teismas! Negana to: teismas ir žemiškoji bausmė netgi palengvina prigimties skirtą bausmę, netgi būtinai reikalingi panašiais atvejais nusikaltėlio sielai, nes gelbsti ją nuo nevilties … – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 309

Nepaprastai palanki įtaka, kurią uždaras gyvenimo būdas daro sielos ramybei, daugiausia remiasi tuo, kad žmogui nereikia nuolat būti kitų akiratyje, taigi ir visą laiką atsižvelgti į svetimas nuomones – taip žmogus grąžinamas sau.

Citata Nr. 303

Tad nenuostabu, jog ištisus amžius tikėta, esą vienaakiai, šlubiai, bekojai, berankiai ir kitokie luošiai pasižymi nepaprasta išmintimi bei išskirtiniais sugebėjimais. Dėl patirto sužeidimo ar apsigimimo jiems tenka anksti susidurti su tomis dvasios sritimis, kurios šiaip žmogui atsiveria tik gilioje senatvėje (Citata iš knygos „Bėgančios su vilkais“)

Citata Nr. 301

.. mes nepatikime valdžios žmogui, o tik įstatymui, nes žmogus tik sau darytų gera ir virstu tironu.

Citata Nr. 299

Žmogus, suvokęs atsakomybę už laukiantį darbą ar laukiantį mylimą žmogų, niekada pats neišsižadės gyvenimo. Jis žino savo būties „kam?“ – todėl galės pakelti bemaž bet kokį „kaip“.

Citata Nr. 296

Kas vertina ne paviršutiniškumą, o žmogaus būdą, dorą ir išmintį, kas rūpinasi savo tėvais, yra ištikimas valdovui, kas nuoširdžiai bendrauja su draugais – tokį vadinčiau mokytu, nors kiti su tuo nesutiktų.

Citata Nr. 290

Jeigu moterys įprastų rašyti savo nėštumo dienoraštį, jos konstatuotų, kad vaikas vienokiu ar kitokiu būdu savo gyvenime pakartoja visas per šiuos devynis nėštumo mėnesius jų patirtas būsenas. Bet iš tikrųjų šis pakartojimas vyksta atvirkščia kryptimi, tai yra pojūčiai, kuriuos motina patyrė devintame mėnesyje, pasireikš pirmuoju kūdikio gyvenimo periodu, o tai, ką ji išgyveno aštuntame mėnesyje, pasikartos vėliau… Žmogaus gyvenimo trukmė galėtų būti devyniasdešimt metų, laikant, kad mėnuo motinos įsčiose prilygsta tolesnio gyvenimo dešimtmečiui.

Citata Nr. 288

– O kam patiktų prisipažinti, kad juo paprasčiausiai naudojamasi? Žmogus, kol įmanoma, vengia tai pripažinti net pats sau.

Citata Nr. 283

Visoks formavimas ir siekia įskiepyti žmonėms meilę jų neišvengiamam socialiniam likimui. – „Puikus naujas pasaulis“.

Citata Nr. 280

… Froidas ėmė nagrinėti sapnus kaip visuotinį žmonių gyvenimo reiškinį, būdingą tiek sergantiems, tiek ir sveikiems. Jis pastebėjo, kad iš esmės sapnai nesiskiria nuo mitų bei pasakų ir kad supratus vienų kalbą galima perskaityti ir kitus.

1 79 80 81 82 83 85
banner