Category: Žinojimas

Citata Nr. 263

Nesistenk visko žinoti, kad netaptum visų dalykų neišmanėliu. Ne žinojimas, o protas daro žmogų vertingu.

Citata Nr. 190

… pasitikėjimas tegu remsis žinojimu, žinojimas – tvirtybe…

Citata Nr. 43

Man topteli mintis, kad su tiesa ir gyvenimo prasme tokie pat reikalai kaip su skysčiu plaukams auginti: kiekviena firma liaupsina savąjį kaip vienintelį išganingą, bet Georgo Krolio galva tebėra plika, nors jis visus išbandė. Jam derėjo tai žinoti iš pat pradžių. Jeigu egzistuotų skystis, tikrai atauginantis plaukus, tai jis vienas ir tebūtų, o kitų gamintojai seniai būtų subankrutavę.

1 5 6 7
banner