Category: Valia

Citata Nr. 811

Teisindamiesi neretai įtikinėjame save, kad nepajėgiame pasiekti tikslo; iš tikrųjų esame ne bejėgiai, o bevaliai.

Citata Nr. 686

Be stiprios valios nebūna didelio talento.

Citata Nr. 643

Šiandien pasaulis pilnas nuotykių prieš žmogaus valią.

Citata Nr. 597

Apie meditacijas sapnų metu … Jos turi du tikslus. Sapno metu galima išgyventi ar patirti mirimo procesą, įvairias jo stadijas ir pažinti jį lydinčius ženklus, nes vyksta panašus sąmonės elementų skaidymasis. Tačiau esminis meditacijos sapnuojant tikslas – sapnuojant išmokti patirti subtiliausią sąmonės būseną, budistų vadinama Vaiskiąja Šviesa. Praktikuotojas turi sugebėti sapno metu suvokti, jog tai sapnas. Naudojami du metodai. Pirmasis yra pranos joga – energijos kanalų lavinimas. Jis pakankamai sudėtingas ir pradedančiųjų sunkiai įvykdomas. Kitas metodas – tai išsiugdyti ypatingą ryžtą ar valią, padėsiančią sapną suprasti kaip sapną. Sapnų meditacijos taip pat susijusios su ypatinga dieta, kasdieniu elgesiu ir daugeliu kitų dalykų.

Citata Nr. 561

Valios jėga ir drausmė – štai kuo pasižymi tvirti ir laimingi žmonės.

Citata Nr. 535

.. neprotinga manyti, kad ginkluotas žmogus gera valia paklus beginkliui, o beginklis šeimininkas bus saugus tarp ginkluotų tarnų. Kadangi vienas jaus panieką kitam, o antrasis įtarinės pirmąjį, jiedu negalės gerai veikti išvien.

Citata Nr. 478

Mums likimo primesta kančia nėra tokia skausminga kaip ta, kurią suteikia svetima valia.

Citata Nr. 363

Kai neturima valios, nematoma ir kelio.

Citata Nr. 279

Kūnas – tai sodas, kurio sodininkas – mūsų valia. – „Otelas“.

Citata Nr. 204

Mes turime daugiau jėgų negu valios ir dažnai vien pasiteisinimui daugelį dalykų vaizduojamės neįmanomais.

Citata Nr. 120

Sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai.

1 2 3 4
banner