Category: Tikslas

Citata Nr. 558

Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.

Citata Nr. 544

Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo.

Citata Nr. 473

Aukštas vietas užimantys žmonės savo draugus skirsto į grupes: vieni jiems būna naudingi, kiti teikia malonumus, bet vargu ar tie patys tinka abiems dalykams. Mat jie neieško tokių, kurie malonumus sietų su dorybe arba būtų naudingi ir kilniam tikslui, – norėdami turėti malonių draugų, jie ieško sąmojingų, o kita vertus – ypač sumanių jų įsakymų vykdytojų. Tas pats žmogus retai kada turi abu šiuos bruožus. Kaip jau sakėme, dorybingas žmogus yra kartu ir malonus, ir naudingas. Bet aukštą vietą užimančiam žmogui toks nėra draugas, nebent tik tuo atveju, kai valdžios žmogus jį pralenktu ir dorybe. Jei to nebus, nebus ir proporcingos lygybės pranašumo atžvilgiu. Bet dorumu valdovai retai kada būna pranašesni.

Citata Nr. 329

Žmogus įvykdo savo gyvenimo paskirtį, jeigu jame išsiskleidžia supratingumas ir būdo dorybė. Mat dorybė tikslą padaro teisingą, o supratingumas nurodo kelius į tikslą.

Citata Nr. 252

Raktas į sėkmę – tai žmonių santykiai, todėl santykių gerinimas jūsų gyvenime – svarbiausias … tikslas.

Citata Nr. 230

Tikrąjį gyvenimo džiaugsmą patirsime tik siekdami tikslo, kurį mes patys pripažįstame kaip didį ir kilnų.

Citata Nr. 129

Laipsniai ir apdovanojimai – kario garbėtroškos tikslas.

Citata Nr. 101

Sekmadienį, kai apmiršta savaitės darbo tempas, iškart atsiskleidžia, kokia skurdi prasmės požiūriu didmiesčių kasdienybė. Apskritai susidaro įspūdis, kad tas tempas būtinas žmogui, nematančiam gyvenime jokio tikslo, todėl besistengiančiam kuo greičiau skuosti gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų jo netikslingumo. Antra vertus, jo pastangos pabėgti nuo savęs bevaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl kaktomuša susiduria su savo egzistencijos netikslingumu, turinio stoka, beprasmybe.

1 5 6 7
banner