Category: Tėvas

Citata Nr. 1956

Tėvai sunkiausiai atleidžia savo vaikams ydas, kurias patys jiems įdiegė.

Citata Nr. 1850

Kai gavau darbą ir man suėjo dvidešimt penkeri, telefonu tėvo paklausiau: „O kas toliau?“ Tėvas nežinojo, todėl pasakė: „Vesk“. Esu trisdešimtmetis berniukas ir svarstau, ar dar viena moteris ir yra mano ieškoma išeitis.

Citata Nr. 1799

Iš tėvų tarpusavio meilės gimsta meilė vaikams.

Citata Nr. 1556

Štai gyvenimas toks, koks iš tikro yra. Jis nė kiek nėra gražesnis už virtuvę: ir smirdi taip pat, ir reikia susitepti rankas, jei nori pasitaisyti gerai pavalgyti; reikia tik mokėti gerai nusiplauti.(Tėvas Gorijo)

Citata Nr. 1434

Geriausia priemonė įdiegti vaikams tėvynės meilę – ją turėti tėvams.

Citata Nr. 1348

… psichoterapeuto (panašiai kaip tėvų), uždavinys yra tapti nereikalingam …

Citata Nr. 1118

Visada jaučiau, kad tai, kaip žmogus pasitinka mirtį, dažniausiai priklauso nuo tėvų pavyzdžio. Paskutinė tėvų dovana vaikams – savo pavyzdžiu išmokyti vaikus ramiai pasitikti mirtį.

Citata Nr. 1105

Kiekvienas šeimos tėvas turi būti šeimininku savo, o ne kaimyno namuose.

Citata Nr. 1007

Šiandien pareigos tėvams suprantamos kaip rūpinimasis jų išlaikymu. Tačiau žmonės šeria ir savo šunis, ir arklius. Jei tėvams nejaučiama pagarbos, tad kuo skiriasi rūpinimasis tėvų išlaikymu nuo šunų ir arklių priežiūros?

Citata Nr. 936

Aš nekaltinu turtingųjų ir neginu skurdžių: žmogus yra toks pat viršuje, apačioje ir per vidurį.(Tėvas Gorijo)

Citata Nr. 732

Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra kita Meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus.

Citata Nr. 341

… niekas nėra laikomas blogu žmogumi, jeigu jis, priešingai proto sprendimui, nesusivaldo ir per smarkiai siekia kurio nors iš tų dalykų, kurie iš prigimties yra vertingi ir kilnūs, pavyzdžiui, jei kas labiau negu dera rūpinasi garbe arba vaikais, arba tėvais, nes tai visi geri darbai, ir žmonės, kurie jais rūpinasi, yra girami.

Citata Nr. 298

Aukso grandinės yra visų sunkiausios. – „Tėvas Gorijo“.

Citata Nr. 296

Kas vertina ne paviršutiniškumą, o žmogaus būdą, dorą ir išmintį, kas rūpinasi savo tėvais, yra ištikimas valdovui, kas nuoširdžiai bendrauja su draugais – tokį vadinčiau mokytu, nors kiti su tuo nesutiktų.

Citata Nr. 278

Žmonės greičiau užmiršta tėvo mirtį negu turto nuostolį.

Citata Nr. 164

Jeigu mano tėvas užtrauks man gėdą, paslėpsiu tą gėdą savo širdyje.

Citata Nr. 139

Visų malonumų tėvas – darbas.

Citata Nr. 87

Tingėjimas – blogybių tėvas. Jo dukra – vagystė, o sūnus – badas.

Citata Nr. 75

… karaliams verčiau pelnyti ramybę maloningumu, nes nuolatinė rūstybė numalšina keleto asmenų neapykantą, bet skatina visuotinę. Reikia, kad pritrūktų noro siautėti, o ne priežaščių. Priešingu atveju, kaip nukirsti medžiai išleidžia dešimtis atžalų,kaip dauglis augalų apgenimi, kad būtų vešlesni, taip karaliaus nuožmumas, šalindamas priešus, didina jų skaičių. Mat nužudytuosius pakeičia tėvai, vaikai, artimieji, draugai.

Citata Nr. 40

Jei tėvai nori, kad jų vaikai skraidytų aukštai, jie turi elgtis kaip ereliai.

1 2 3
banner