Category: Teisingumas

Citata Nr. 2704

Teisingumo ir gailestingumo dvasia kyla kaip tik iš tos pačios jėgos, kurią ji duoda savo turėtojui.

Citata Nr. 2508

Valstybė be teisingumo yra tik plėšikų gauja.

Citata Nr. 2483

Pirmyn, kur šaukia mus stebuklingi dievų ženklai ir priešų neteisingumas! Burtai mesti!

Citata Nr. 2179

Teisingumo ministerija irgi tegu rūpinasi teisingumu, o ne teisėtumu. Nesvarbu, ar teisėta, svarbu, kad būtų teisinga!

Citata Nr. 2144

Laimė- tai atlygis, kurį gauname gyvendami pagal aukščiausią kokį tik žinome teisingumą.

Citata Nr. 1852

Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio nenaudėliai.

Citata Nr. 1713

Meilė ir neapykanta visiškai keičia teisingumą. Jei advokatui iš anksto gerai užmokėta, kokia gerokai teisingesnė jam atrodo byla, kurią gina!

Citata Nr. 1647

Esama trejopos sąrangos: kūno, proto, valios. Kūniškieji yra turtuoliai, karaliai: jų tikslas – kūnas. Tiriančių ir mokslo žmonių – protas. Išminčių teisingumas … Kur esti kūno reikalai – iš esmės valdo geismingumas, kur proto – smalsumas, kur išminties – didžiavimasis. Tai nereiškia, kad negalima didžiuotis turtu ar žiniomis.

Citata Nr. 1606

Tapęs visuotinis, paklydimas užima teisingumo vietą.

Citata Nr. 1575

Kai piliečiai gyvena santarvėje, teisingumas nereikalingas, bet jeigu jie yra teisingi, tai jiems dar reikia draugystės, ir didžiausias teisingumas yra draugiškumas.

Citata Nr. 1328

Mes esame neaprėpiamo intelekto prieglobstyje ir tampame jo valios vykdytojais bei jo tiesos priėmėjais. kai mes susiduriame su teisingumu ir tiesa, mes nedarome nieko, o tik leidžiame sklisti jo spinduliams.

Citata Nr. 1228

Pavojingiausia teisingumo povandeninė uola – išankstinis nusistatymas.

Citata Nr. 1028

Be teisingumo yra tik engėjai ir aukos, ir niekada negali egzistuoti teisingumas revoliucijos metu.

Citata Nr. 895

Tas, kuris tikisi iš istorijos teisingumo, reikalauja daugiau, negu ji ketina duoti: dažnai ji suteikia paprastam vidutiniam žmogui žygdarbio šlovę ir nemirtingumą, nublokšdama pačius geriausius, narsiausius ir išmintingiausius į nežinomybės tamsą.

Citata Nr. 839

Neteisingumas ne visuomet susijęs su kokiu nors veiksmu; dažnai tai kaip tik neveiklumas.

Citata Nr. 766

Vaistai negelbsti, jei dozė per didelė, taip pat peikimas ir kritika, kei peržengia teisingumo ribą.

Citata Nr. 738

Teisingumui yra iškilniausia dorybė.

Citata Nr. 699

Tik kvailiams būdinga visuomet teisti kitus.

Citata Nr. 669

Minia nepaklūsta taisyklėms, pagrįstoms grynu teoriniu teisingumu ar objektyvumu. Ją patraukti gali tik tai, kas ją jaudina ir vilioja.

Citata Nr. 477

Kokios saldžios kritinės pastabos, išgirstos iš draugo lūpų; jomis tiki, dėl jų būna liūdna, nes neabejoji jų teisingumu, bet jos neskaudina.

banner