Category: Tauta

Citata Nr. 4791

Ko ko, bet kvailių visur yra daugiau, negu reikia. Kiekviena tauta jų turi ir sau, ir eksportui pakankamai, lygiai kaip kiekviena tauta turi nuosavus latrus ir šventuosius

Citata Nr. 4732

Kiekviena maža tauta per kančią tampa didelė.

Citata Nr. 4585

Lietuviai – barbarai, karinga tauta. Tokiai tautai reikia herojų, kurie ją suvienytų.

Citata Nr. 4386

Paukščiai narvelyje man sukelia tokį pat gailestį kaip tautos vergovėje.

Citata Nr. 4209

Respublikos armija turi sudaryti vieną visumą su tauta.

Citata Nr. 4099

Tautos, kaip ir individai, gali gyventi tik dviem būdais: arba vogdamas, arba gamindamos.

Citata Nr. 4014

Žmogus, nepažįstantis savo tautos namų – Tėvynės žemės, kurioje nuo seno tėvai ir protėviai gyveno, nėra savo krašto pilietis! Įsisąmoninkime – pilietis. Pilies žmogus. Statęs ją, turintis ją, ginantis ją, savo pilį… Mes savo laikome lietuviais. Latviai mus vadina lietuviečiais. Taigi, iš kur kilo šis pavadinimas.

Citata Nr. 3719

Vienintelį tikrą, realų pragarą žmogus sukuria čia, Žemėje, o dabar neretai dar ir savo širdyje. Ypač kai dega neapykanta kitam žmogui, kitai tautai, rasei, kitokioms pažiūroms.

Citata Nr. 3661

Tauta be tautiškumo – kūnas be sielos, kuriam belieka pasiduoti sudūlėjimo dėsniui ir pranykti kituose kūnuose, išlaikiusiuose savitumą.

Citata Nr. 3648

Teisingume turi būti moralės standartas, būdingas visoms tautoms. To siekti ir įgyvendinti – tai ir yra tikra civilizacija.

Citata Nr. 3447

Kiekvienas, tiriantis tautų negandų istoriją, gali įsitikinti, kad didžiumą nelaimių Žemėje atneša nemokšiškumas.

Citata Nr. 3290

Stalinui tauta nerūpi. Ji gali ir supūti – jam vis vien.

Citata Nr. 3136

Tautos kalba yra ne vienų jos žodžių, gražių ir negražių, rinkinys – ne pats jo žodynas. Tautos kalba yra visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda.

Citata Nr. 3107

Kiekvieno žmogaus širdyje yra miniatiūrinis jo tautos portretas.

Citata Nr. 2951

Tautos vienybė įmanoma tik tada, kai išsaugomas jos įvairiaspalviškumas. Pagarba vienas kitam – stato. O juodinimai – griauna.

Citata Nr. 2835

Tikroji apsišvietusių tautų narsa pasireiškia ryžtu aukotis dėl tėvynės.

Citata Nr. 2787

Mūsų kaip tautos klestėjimas priklauso nuo asmeninio kiekvieno žmogaus kaip individo finansinio klestėjimo.

Citata Nr. 2584

Rasė? Tai jausmas, ne tikrovė. Niekas neprivers manęs patikėti, jog šiandien egzistuoja biologiškai grynos tautos.

Citata Nr. 2558

Įsisavink pirmąją žmonių, siekiančių eiti koją kojon su savo tauta, su savo amžininkais, taisyklę: NĖRA MENKŲ DALYKŲ. Kiekvienas veiksmas yra arba Gyvenimo teigimas – ir tada tai reiškia bendradarbiavimą su Juo. Arba jis yra paniurusi mintis apie save, o tai yra neigimas, nesuvokimas pagrindinio gyvenimo dėsnio šioje žemėje: visa yra tavyje, ir viskas dėl visuotinio gėrio, nes visa yra meilė. Neturint tokio supratimo, žmogaus egzistencija yra apnuogintas egoizmas ir neišmanymas. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Citata Nr. 2461

Fašizmas gyvenimą supranta kaip kovą, žmogui priklauso užkariauti tokį gyvenimą, sukuriant pirmiausia pačiam savy įrankį (fizinį, moralinį, intelektualinį) tokio gyvenimo statybai. Fašistui viskas yra valstybėje ir niekas neegzistuoja, juo labiau neturi vertės, žmogiškosios ar dvasinės, už valstybės ribų. Šia prasme fašizmas yra totalitarinis, o fašistinė valstybė – visų vertybių sintezė, stiprinanti tautos gyvenimą.

Citata Nr. 2341

… klasikinė visų šalių ir tautų literatūra yra tikras laiko ženklas ir jos nepaisydami mes nubausime patys save.

banner