Category: Siela

Citata Nr. 203

Siaubinga yra sielos tamsa, deja, pamatome tai tik tuomet, kai mirtis pažvelgia į akis.

Citata Nr. 198

Anaiptol neverta skaityti visko, skaityti dera tik tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus.

Citata Nr. 188

Tik visai atsikratęs išorinės paramos ir būdamas pats savimi, žmogus yra stiprus ir triumfuojantis … Tas kuris žino, jog stiprybė slypi sieloje, jog jis yra silpnas tik todėl, kad gėrio ieško kitur, ir tai supranta. Susimąsto, staiga atsitiesia ir stoja ant savo kojų, daro stebuklus. Ant kojų stovintis žmogus yra stipresnis už tą, kuris stovi ant galvos.

Citata Nr. 161

Žmogus sukurtas dirbti – tik darbu jis gali progresuoti; be to neįmanoma tikra laimė. Vienas iš gražiausių jausmų yra pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kada progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas neturi tokio jausmo, tas nežino, kas yra laimė.

Citata Nr. 155

… savo sielą suvokiame tiktai tada, kai atmetame visas svetimas jai aistras, visą įgytą kultūrą, visokį – ir gerą, ir blogą – turėjimą … Kai tik mes patiriame ryšį su savo siela, tampame paprasti kaip vaikai, o juk tokie ir turėtume būti …

Citata Nr. 150

Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę – kilnu, bet dar kilniau išugdyti jauną protą, suformuoti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą.

Citata Nr. 99

Tačiau tradicijos – nematomi mūsų sielų šeimininkai – atsilaiko prieš bet kokį maištą ir nyksta labai lėtai – tik per šimtmečius.

Citata Nr. 95

Geriau atmesti sielą, nei atsitiktinai atsisakyti Dievo žodžio.

Citata Nr. 82

Būti sveikam – tai filosofuoti. Be šito siela serga. Kūnas irgi.

Citata Nr. 54

Švari siela turi kurti švarų kūną.

Citata Nr. 39

Kūno nuodėmės yra niekniekis. Gėdingos tik sielos nuodėmės.

Citata Nr. 19

Išminčius nemėgsta turto, bet jam atiduoda pirmenybę. Neatiduoda jam savo sielos, bet jį priima į savo namus. Jį valdo, bet netampa jo vergu.

Citata Nr. 15

Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę.

Citata Nr. 12

Rango ir turto skirtumai verčia kiekvieną vaidinti savo vaidmenį, bet anaiptol ne jie lemia sieloje glūdinčią laimės ir pasitenkinimo įvairovę: ir šiuo atveju kiekviename tūno tas pats vargeta su savo kančiomis ir negandomis, kurių konkretus turinys yra skirtingas, tačiau forma, t. y. tikroji esmė, lieka maždaug tokia pat … Visi puikumai ir malonumai, atsispindėję miglotoje bukagalvio sąmonėje, yra tiesiog apverktini, palyginti su Cervanteso [Servanteso] gūdžioje kalėjimo kameroje rašiusio savo „Don Kichotą“, sąmone.

1 7 8 9
banner