Category: Šeima

Citata Nr. 1105

Kiekvienas šeimos tėvas turi būti šeimininku savo, o ne kaimyno namuose.

Citata Nr. 1024

Norėčiau apsaugoti tave nuo kiekvieno sielvarto, nuo kiekvienos nelaimės, nuo kiekvienos nesėkmės. Tačiau tuomet būtum atskirtas nuo visų kitų planetos gyvų padarų. Kaip tik mūsų sielvartas, ne mažiau negu laimė, kuria šeimą santuoką arba draugystę.

Citata Nr. 753

Mandagumas, apdairumas, nuolankumas stiprina ir draugų ir šeimos vienybę.

Citata Nr. 661

… jei berniukams šeimoje pasirodo, kad motinos ir seserų elgesys daug patrauklesnis už jų pačių, jie ilgainiui ima manyti, kad niekada neįstengs sudominti moterų. Jie gali taip susižavėti kita lytimi, jog pradeda netgi mėgdžioti jos atstoves. Tuomet išvystame jaunuolį, atrodantį kaip mergina, arba merginą, atrodančią kaip vyras.

Citata Nr. 583

Ne vien tik daugintis, bet ir į aukštį kilti – tepadeda, o broliai mano, jums santuoka, jos sodas!

Citata Nr. 136

Santuoka – ne tik malonumai, kurie šeimyniniame gyvenime tokie pat laikini kaip ir gyvenime apskritai; ji reikalauja vienodų polinkių, aistringo tarpusavio potraukio, charakterių panašumo – štai kas šią visuomenei būtiną nuostatą paverčia amžina problema.

Citata Nr. 132

… kuomet ypatinga žmogaus dvasinė esmė, susidedanti tiek iš instinktyviųjų, tiek ir iš dvasinių jo savybių, – yra palankiai priimama ir pripažįstama, tas žmogus pajunta niekad lig tol nepatirtą gyvybinių jėgų ir energijos antplūdį. Suradęs tikrąją savo dvasinę šeimą, žmogus išgyvena nepaprastą pakilimą ir priklausymo saviems jausmą.

1 2 3
banner