Category: Sąžinė

Citata Nr. 1037

… tūkstantį kartų daugiau nuveksi tokioje vietoje, kuri turi neribotą tavo sąžinės pritarimą.

Citata Nr. 924

Būk savo norų ponas ir savo sąžinės vergas.

Citata Nr. 890

Visi žmonės gimsta sąžiningi, o miršta melagiai.

Citata Nr. 708

Žmonių niekuomet negraužia sąžinės graužimo dėl poelgių, tapusių jiems įpročiu.

Citata Nr. 666

Sąžinės klausimais daugumos įstatymas negalioja.

Citata Nr. 619

Ribotas, bet sąžiningas žmogus dažnai mato kiaurai visas pačių apsukriausių verteivų suktybes.

Citata Nr. 510

Daugelis esti sąžiningas iš baimės, o ne dėl savo nekaltybės.

Citata Nr. 337

Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė.

Citata Nr. 334

Jei valdovas apsišvietęs ir doras, tai turi apsišvietusių ir sąžiningų ministrų.

Citata Nr. 261

Savo paties akyse tu esi vertingesnis, jei tavo sąžinė pritaria tavo darbui. Tau yra didesnės vertybės, negu didžiausia krūva pinigų, kurią tu gautum už apgaulingą, blogą arba apsileidėlio darbą. Niekas pasaulyje neduos tau tokio pasitenkinimo, ne nuo ko neužsidegsi tokiais didingais jausmais, kaip nuo tobulai tavo paties atlikto darbo.

Citata Nr. 234

Visų aukščiausia didybė – dora ir sąžiningumas.

Citata Nr. 193

Man regis, jog niekas labiau nevertina dorybės, niekas nėra labiau jai atsidavęs už tą, kuris praranda gerą vardą siekdamas neprarasti sąžinės.

Citata Nr. 120

Sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai.

Citata Nr. 109

Sielvartas – tai kvota. Joks teisėjas nėra toks smulkmeniškas, kaip sąžinė, tardanti pati save.

Citata Nr. 79

Mano sąžiningumo ir ištikimybės liudininkas – mano neturtingumas.

1 2 3
banner