Category: Sąžinė

Citata Nr. 5727

Gailestis dėl prarastos naudos daugeliui žmonių atstoja sąžinės graužimą.

Citata Nr. 5547

Daryk pinigus. Jei gali – sąžiningai, jeigu ne – tiesiog daryk pinigus.

Citata Nr. 5485

Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį.

Citata Nr. 5403

Elgesio genetika mus skatina tapti išrankesnius. Jeigu norite laimingų, nuolaidžių, sąžiningų ar atvirų vaikų, neikite į pasimatymus su šių savybių neturinčiais žmonėmis.

Citata Nr. 5296

Remiantis tuo, kas pasakyta, galima teigti, kad moterys turi daugiau užuojautos ir žmonių meilės, labiau atjaučia nelaimėlius negu vyrai, tačiau teisingumo, dorumo ir sąžiningumo požiūriu šie yra pranašesni.

Citata Nr. 5246

Jeigu bent vieną sykį nuslėpsi ką nors nuo to, kurį myli, tai netrukus nebejausi sąžinės graužimo taip darydamas ir visais atvejais

Citata Nr. 5202

Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė.

Citata Nr. 5006

Taip, apgailėtinas žmogus, kurio sąžinė nešvari.

Citata Nr. 4864

Juk mirties neišvengiamybė siaubinga tik tam, kieno sąžinė nešvari.

Citata Nr. 4750

Sveiko asmens elgesį mažiausiai nulemia nerimas, baimė, nesaugumas, kaltė, gėda, o daugiau – tiesa, logika, teisingumas, tikrovė, sąžiningumas, tinkamumas, grožis …etc.

Citata Nr. 4490

Iškankintos sąžinės negalima ilgai nuraminti nei vaistais, psichoanalitiniu gydimu. Yra tik vienas iš tikrųjų veiksmingas būdas: taisyti savo klaidas.

Citata Nr. 3847

Tyra sąžinė nei melo nebijo, nei gandų, nei paskalų.

Citata Nr. 3624

Manyti, kad visi žmonės sąžiningi, yra kvaila, bet manyti, kad iš viso nėra sąžiningų – daugiau negu kvaila.

Citata Nr. 3530

Sąžinė liguistai jautri. Sąžine galima naudotis, bet, panašiai kaip fantazijos ir skrandžio, jos negalima perkrauti.

Citata Nr. 3273

Tikėjimas, tai dalykas ne prievartos, o sąžinės. Kad norite tikėti – tikėkite!.. Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų geri! Kad nenorite tikėti – netikėkite! Žinokitės. Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų geri!

Citata Nr. 3258

Reikia aukoti ramybę dėl sąžinės ir garbės.

Citata Nr. 2950

Sąžinė yra dorybės sargybinis.

Citata Nr. 2792

Sąžiningumas yra giriamas, bet badauja.

Citata Nr. 2682

Sąžinė – tai moralus šviestuvas, apšviečiantis gerą kelią, bet pasukus į blogą, jis sudaužomas.

Citata Nr. 2677

Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme.

Citata Nr. 2484

Žmogus, kuris nuo mažumės elgiasi prideramai, nepatiria sąžinės graužaties.

1 2 3
banner