Category: Nelaimė

Citata Nr. 484

Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes.

Citata Nr. 468

Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

Citata Nr. 430

Skaudžios nelaimės visuomet esti nežaboto savanaudiškumo vaisius.

Citata Nr. 373

Žmonėms tobulėti trukdo tai, kad jie mano, jog jiems tenkantys sunkumai ar nelaimės yra nepelnyti.

Citata Nr. 364

Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas.

Citata Nr. 339

Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms.

Citata Nr. 63

Brangiausiai mums kainuoja tos nelaimės, kurios taip ir neaplankė.

Citata Nr. 35

Laimė yra alegorija, tuo tarpu nelaimė – istorija.

1 3 4 5
banner