Category: Nelaimė

Citata Nr. 603

Kvailiems žmonėms nelaimės, kurias jie prisišaukia, turėtų tapti mokytojais.

Citata Nr. 598

Tas, kuris laimėje niekingai meilikauja, tikėk, nelaimėje išduos.

Citata Nr. 592

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje.

Citata Nr. 585

Kai regime tai, ko neturime, lengvai kyla mintis „O kaip, jei tai būtų mano?“ ir iškart pajuntame neturėjimo kartėlį. Tad dažniau reikėtų klausti: „O kaip, jei tai nebūtų mano?“ Aš manau, mums derėtų retsykiais žvilgtelėti į visa, ką turime, taip, lyg staiga būtume to netekę, ir nesvarbu ko – turto, sveikatos, draugų, mylimosios, žmonos, arklio, šuns ar dar kai ko, nes tikrąją vertę sužinosime ką nors praradę. Taigi, jei priimtume šį siūlomą požiūrį, tai, pirma, visi tie dalykai suteiktų mums kur kas didesnį tiesioginį pasitenkinimą nei iki šiol, ir, antra, priverstų stengtis, kad praradimų nebūtų: saugoti turtą, nepykinti draugų, gerbti žmonos ištikimybę, rūpintis vaikų sveikata ir t. t. Juk blausią dabartį dažnai mėginame praskaidrinti svajonėmis apie galimą sėkmę ir prasimanome tūkstančius tariamų vilčių, kurių kiekvienoje slypi ir galimybė nusivilti; taip visuomet ir būna, kai tos svajonės sudūžta į žiaurią tikrovę. Nepalyginamai išmintingiau savo apmąstymų objektu padaryti daugybę mus tykančių pavojų, ir tai būtų dvejopai naudinga: pirma, padėtų kai kurių nemalonumų išvengti, antra, maloniai nustebintų, jei laukiama negerovė neįvyktų. Juk šiek tiek padrebinę kinkas, visuomet būname gerokai linksmesni. Kai kada labai pravartu įsivaizduoti dideles nelaimes, kurios mus galėtų ištikti, kad paskui lengviau iškęstume tikrai užgriuvusias mažesnes bėdas: prisiminęs anas neįvykusias dideles nelaimes, mes save paguostume. Tačiau dėl šios taisyklės nederėtų nepaisyti anksčiau aptartosios.

Citata Nr. 527

Kai esame nelaimingi, mes labiau jaučiame kitų nelaimes; jausmai ne sudūžta, o susitelkia.

Citata Nr. 484

Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes.

Citata Nr. 468

Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

Citata Nr. 430

Skaudžios nelaimės visuomet esti nežaboto savanaudiškumo vaisius.

Citata Nr. 373

Žmonėms tobulėti trukdo tai, kad jie mano, jog jiems tenkantys sunkumai ar nelaimės yra nepelnyti.

Citata Nr. 364

Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas.

Citata Nr. 339

Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms.

Citata Nr. 63

Brangiausiai mums kainuoja tos nelaimės, kurios taip ir neaplankė.

Citata Nr. 35

Laimė yra alegorija, tuo tarpu nelaimė – istorija.

1 3 4 5
banner