Category: Nelaimė

Citata Nr. 3266

Silpni protai nuolankiai pasiduoda nelaimėms, o didūs pakyla virš jų.

Citata Nr. 3195

Šiuos puikiai suderintus, katastrofų įkandin sekančius išpuolimus prieš viešąją erdvę, kai nelaimės imamos laikyti puikiomis rinkos galimybėmis, aš vadinu „katastrofų kapitalizmu“.

Citata Nr. 3169

Yra tik vienas būdas išspręsti bet kurią problemą – tai meilė sau.

Citata Nr. 3017

Nelaimė ne tai, kad nesutikai laimės, bet kad ją praleidai.

Citata Nr. 2937

Žmogaus charakteris geriausiai atsiskleidžia ne ištikus nelaimei, o įgavus valdžią.

Citata Nr. 2917

Beveik visi žmonės gali iškęsti nelaimes, bet jei norite išbandyti žmogaus charakterį, suteikite jam valdžią.

Citata Nr. 2869

Aš vertinu žmogų, sugebantį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų iš sielvarto ir rasti narsos šaltinį apmąstymuose.

Citata Nr. 2817

Dėl daugelio priežasčių pageidautina nustatytą skriaudėjo/skriaudžiamojo problemą spręsti "vietoje" … Tačiau [jei] problema tebeegzistuoja … nepaisant pakartotinų pastangų ją išspręsti, klasės arba mokyklos pakeitimas gali būti tinkamas sprendimas.

Citata Nr. 2591

Narsa nelaimėje – pusė bėdos.

Citata Nr. 2522

Matai, drauguži, koks nuostabus gyvenimas! Kaip lengvai turėtų gyventi žmonės, mylintys vienas kitą, ir kaip skaudžiai perskiria juos prietarai. Matai, kuo pavirsta religija, neva vedanti į Dievą, o iš tikrųjų nelaimėmis, kančiomis ir net mirtimi užliejanti vienas kitą mylinčių žmonių gyvenimą.

Citata Nr. 2494

Aš gerbiu žmogų, galintį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų širdgėloje ir rasti vyriškumo šaltinį apmąstymuose.

Citata Nr. 2488

Nelaimė atveria sielą spinduliams, kurių nepastebi gerovė.

Citata Nr. 2431

Mokėk jausti žmogų šalia savęs, mokėk įžvelgti jo sielą iš akių suprasti jo dvasinį pasaulį – džiaugsmą, sielvartą, nelaimę.

Citata Nr. 2424

Kokia didesnė nelaimė už aistrą vynui?

Citata Nr. 2337

Jei šiandien pasaulyje būtų daug žmonių, trokštančių laimės sau labiau negu nelaimės savo artimui, po kelerių metų Žemėje būtų rojus. Bertrand Russell

Citata Nr. 2318

Tik tas draugas, kuris nelaimėje padeda.

Citata Nr. 2306

Sakoma, kad apkasuose ateistų nėra, ir tai teisybė. Apkasuose žmonės labai priartėja prie Dievo, kaip ir visada, kai jų gyvybei gręsia pavojus, kai atsitinka didelė nelaimė. Žmogus tik atsitokėja ir iškart šaukiasi Dievo.

Citata Nr. 2213

Arba vėl pagalvokime, kas išeitų, jeigu kas nors užsimanytų pasirodyti geru karvedžiu arba laivo vairininku, pats toks nebūdamas? Argi toks nesikrimstų, jei nesugebėtų įtikinti aplinkinių, kad sugebės eiti šias pareigas? O jei įtikintų – ar nebūtų dar didesnė nelaimė? … Tokiu pat būdu Sokratas įrodinėdavo, kad … didžių didžiausias apgavikas tas, kuris, būdamas nieko nevertas, įtikina tėvynainius, neva įstengsiąs vadovauti valstybei.

Citata Nr. 2182

Nepasiduok nelaimei, bet eik jos pasitikti su dviguba narsa.

Citata Nr. 2176

Ugnis, moteris ir jūra – trys nelaimės.

Citata Nr. 2048

Mes esame tiltas per amžinybę , nusidriekiantis viršum jūros: patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes, triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandantys save ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti.

banner