Category: Mirtis

Citata Nr. 434

Pilvas – tai nešulys, pavojingas mirtingiesiems: kas akimirksnį jis trikdo pusiausvyrą tarp sielos ir kūno.

Citata Nr. 403

Išminčiaus mirtis yra mirtis be baimės.

Citata Nr. 314

Mažiausiai mirties bijo tie žmones, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę.

Citata Nr. 306

Narsiu vadinamas tas, kuris be baimės eina pasitikti gražios mirties.

Citata Nr. 278

Žmonės greičiau užmiršta tėvo mirtį negu turto nuostolį.

Citata Nr. 265

Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis.

Citata Nr. 244

Kai kuriuos priverčia mirti tai, kad be paliovos keisdami sumanymus grįžta prie to paties, ir nebelieka vietos naujovei. Jiems pradeda atsibosti gyvenimas ir pasaulis, ir iškyla tas tirpstančių smagumų klausimas: „Iki kolei vis tas pats?“ (…) Klausi, kaip, mano manymu, kovoti su šiuo pasibjaurėjimu. Geriauisa, kaip sako Atenodoras, prisirišti prie veiklos, valstybės reikalų ir pilietinių pareigų.

Citata Nr. 220

Protingesnis nusileidžia. Tai nemirtingi žodžiai.Jais pagristas kvailystes viešpatavimas visame pasaulyje.

Citata Nr. 203

Siaubinga yra sielos tamsa, deja, pamatome tai tik tuomet, kai mirtis pažvelgia į akis.

Citata Nr. 168

Greitai mus visus užklos žemė. Paskui ir ji pasikeis, ir tai, kas atsiras iš jos, amžinai keisis. Ir kai pagalvoji apie tų pasikeitimų bei virsmų amžiną bangavimą ir spartą, imi niekinti visa, kas mirtinga.

Citata Nr. 97

Vos tik vaikai tampa paklusnūs, motinos išsigąsta: ar tik nesistengia jie mirti?

Citata Nr. 86

Mirti už draugą kokiomis nors ypatingomis aplinkybės ne taip didinga kaip kasdien slapčia jam aukotis.

Citata Nr. 69

Darydamas kiekvieną darbą, klausk savęs: „Ar mirtis yra baisi todėl, kad nebegalėsiu to daryti?“

Citata Nr. 51

Žmogus, kol nepripras prie mirties, kol mąstys apie ją taip, tartum ji turėtų ateiti rytoj, negyvens taip, kaip dera, t.y. neatidėdamas nieko kitai dienai.

Citata Nr. 41

Solonas (640 – 558 metai prieš Kristų, Atėnų politinis veikėjas) ir Egiptas buvo teisūs: apie žmogų galima spręsti tik po jo mirties.

Citata Nr. 20

Šlovė – tai mirties šviesulys.

Citata Nr. 7

Mirtis todėl ir yra tokia baisi, kad ją turi išgyventi vienas.

1 8 9 10
banner