Category: Menas

Citata Nr. 4214

Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta.

Citata Nr. 4211

Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį.

Citata Nr. 4134

Pakaks, piliečiai, mes per daug laiko skiriame smulkmenoms.

Citata Nr. 4127

Aš skaičiau daug – ir aš perskaičiau žanrų įvairovę.

Citata Nr. 4081

Kompozitoriaus menas yra priklausomas nuo daugelio tarpininkų. Labai pavojingi yra dainininkai. Bet pats pavojingiausias ? dirigentas. Blogas dainininkas gali sugadinti tik vieną vaidmenį, o dirigentas viską. Dar blogiau, jis gali būti ne tik negabus, bet ir negeranoriškas…

Citata Nr. 3989

Logika nėra nei mokslas, nei menas, bet apgavystė.

Citata Nr. 3832

… pitagoriečių pavyzdžiu lavindamas atmintį, vakarais prisimenu tai, ką per dieną pasakiau, išgirdau ar nuveikiau.

Citata Nr. 3824

Tikras menininkas, labiau už viską mėgstantis meną, niekada nepasitenkina savimi ir stengiasi eiti vis toliau.

Citata Nr. 3731

Katorga yra ten, kur darbas beprasmiškas, kur jis nesieja žmogaus su žmonių bendruomene.

Citata Nr. 3707

Įžvelgti tai, kas vyksta staiga nušvitus sąmonei, yra meno pagrindas.

Citata Nr. 3657

Moterų gyvenimo tikslas ne laimė – svarbu išlikti gyvai ir atlikti pareigą visuomenei.

Citata Nr. 3467

Kad išsisuktumėte iš keblios padėties, jums nereikia turėti Grand prix vairuotojo reakcijos, Heraklio raumenų, Einšteino proto. Reikia tik žinoti ką daryti.

Citata Nr. 3404

Taigi liaudies vaizduotę jaudina ne patys įvykiai, bet jų pateikimo būdas. Įvykis yra dingstis, jei galima taip pasakyti, sukurti patrauklų, protą pavergiantį vaizdinį. Menas, sužadinantis minios vaizduotę, – tai minios valdymo menas.

Citata Nr. 3381

Tik savimi tikintis žmogus gali tikėti ir kitais, nes tik jis gali būti tikras, kad ir ateityje bus toks pat, kaip šiandien, jaus ir veiks lygiai taip pat, kaip ir dabar. (Meilės menas)

Citata Nr. 3264

Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų, kaip literatūra.

Citata Nr. 3099

Kai stebiu kavinukėse susispietusį jaunimą, man regisi, kad jų gyvenime kažko stinga. Būtent – meno laikyti laikraštį. Jie sėdi dėbsodami į kompiuterių ekranus, kartais jiems iš ausų dar styro laidai, ir gyvenimas skrieja pro juos, kol jie plūduriuoja „MySpace“, toje patetiškoje enciklopedijoje, žiopsodami, kaip filmuke šunelis šoka makareną.

Citata Nr. 3083

Trūkumų nebuvimas nėra meno privalumas.

Citata Nr. 3070

Diplomatas yra džentelmenas, kuris du kartus gerai apgalvoja prieš tai, kai nieko nepasako.

Citata Nr. 3013

Meno muziejus yra viena iš vietų, kuri duoda žmonėms aukščiausias mintis.

Citata Nr. 3010

Lyginamoji ir hermeneutinė tradicija, nustatanti dievų vardų atitikmenis skirtingose kultūrose, atsirado senojoje šumerų-akadų civilizacijoje. Ši kosmopolitinės metafizikos tradicija grindžiama dar vadinamojo Bronzos amžiaus laikais visuotinai priimta idėja, kad, dieviškosios esmės požiūriu, religija yra viena. Tačiau skirtingos civilizacijos ir kultūros tuos pačius dievus vadina skirtingais vardais. Esama sakralinių sklaidmenų ir teofanijų įvairovės, slepiančios pamatinių pradmenų vienybę bei homogenišką esmę. Todėl vieną teologinę sistemą visada galima perteikti kitos teologinės sistemos terminais. Vertimas yra įmanomas ir natūralus dalykas, nepaisant kiekvienai atskirai religijai būdingų ypatumų, sudarančių jos originalų ir nepakartojamą charakterį.

Citata Nr. 3007

Suprasti meną taip pat sunku, kaip ir kurti jį.

1 2 3 4 5 7
banner