Category: Meilė

Citata Nr. 770

Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą.

Citata Nr. 745

Šiaip ar taip , nė vienas gulėdamas mirties patale netrokšta turėti daugiau pinigų savo banko sąskaitoje ar kad priešais namus stovėtų prabangus automobilis. Ne, kiekvienas, kuriam valandos suskaičiuotos, tetrokšta būti nugyvenęs narsų, tikrą ir meilės kupiną gyvenimą.

Citata Nr. 732

Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra kita Meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus.

Citata Nr. 717

Pavyduliavime esama vienos dalies meilės ir devyniasdešimt devynių – savimeilės.

Citata Nr. 706

Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų.

Citata Nr. 697

Aistra – persitvarkiusi meilė.

Citata Nr. 685

Didelę meilę ir didelį sielvartą sunaikina jų pačių perteklius.

Citata Nr. 674

Kaip meilė gyvenimui iš esmės yra tik mirties baimė, taip žmonių siekimas bendrauti iš tikrųjų nėra tiesioginė reikmė: jos pagrindą sudaro ne meilė draugijai, o vienatvės baimė.

Citata Nr. 662

Nuoširdžiai mylėti – vadinasi, pamiršti save.

Citata Nr. 646

Mylėjimas yra išgyvenimas, o draugystė – nuostata. Mat mylėti galima ir negyvus daiktus, o abipusė draugystė galima tik sąmoningai pasirinkus; sąmoningą pasirinkimą lemia [sielos] nuostata. Vadovaudamiesi ne aistra o nuostata, žmonės savo mylimiesiems linki gero dėl jų pačių, o mylėdami draugą myli tai, kas jiems patiems yra gera.

Citata Nr. 559

Tvirtas charakteris verčia priešintis meilei, bet tuo pat metu teikia tam jausmui karštumo ir ilgaamžiškumo; silpni žmonės, priešingai, lengvai pasiduoda aistroms, tačiau jos niekuomet jų neužvaldo

Citata Nr. 554

Meilė nieko neatleidžia arba atleidžia viską.

Citata Nr. 515

Meilė – žaidimas, kuriame visada klaidžiojama.

Citata Nr. 471

Įsimylėjusi ji galėdavo viską suvokti ir pažinti tokius dalykus, apie kuriuos šiaip jau nedrįsdavo nė pagalvoti, nes meilė atskleidžia visas paslaptis.

Citata Nr. 426

Svarbiausia, pats sau nemeluokite. Kas meluoja pats sau ir klausosi savo paties melo, tas ilgainiui jokios tiesos nei savyje, nei aplinkui nebemato, vadinasi, pradeda nebegerbti nei savęs, nei kitų. Nieko nebegerbdamas, nieko ir nebemyli, o neturėdamas meilės ir ieškodamas sau užsiėmimo ir pramogų pasiduoda aistroms bei kūno geiduliams ir nuo savo ydų visai sugyvulėja, o visa tai dėl to, kad be paliovos meluoja ir žmonėms, ir pats sau.

Citata Nr. 344

Tylėjimas meilėje svarbiau už žodžius.

Citata Nr. 328

Ne meilės, o draugystės trūkumas gadina santuoką.

Citata Nr. 289

Meilė kaskart yra kitokia. Nesvarbu, ar mes gyvenime esame įsimylėję pirmą, antrą ar dešimtą kartą. Meilė gali mus nuvesti į pragarą arba į rojų. Kažkur ji visada nuveda. Ir mus gelbsti.

Citata Nr. 283

Visoks formavimas ir siekia įskiepyti žmonėms meilę jų neišvengiamam socialiniam likimui. – „Puikus naujas pasaulis“.

Citata Nr. 260

Įstatymas yra meilės liaudžiai išraiška, o apeigos padaro, kad reikalai eitųsi gerai.

Citata Nr. 239

Meilė – šviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje.

1 16 17 18 19
banner