Category: Malonumas

Citata Nr. 2501

Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės.

Citata Nr. 2443

Jis, kuris negali užmiršti piktavališkos pagiežos savo priešui, niekada dar neparagavo tauriausio meilės malonumo.

Citata Nr. 2375

Malonumų ilgesys daro žiauriu.

Citata Nr. 2287

Gėrėtis patrauklia vidutinio amžiaus moterimi yra vienas iš didžiausių gyvenimo teikiamų malonumų.

Citata Nr. 2180

… gera sveikata yra didžiausias malonumas.

Citata Nr. 2136

Malonumas yra laimingo gyvenimo pradžia ir pabaiga.

Citata Nr. 2048

Mes esame tiltas per amžinybę , nusidriekiantis viršum jūros: patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes, triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandantys save ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti.

Citata Nr. 2004

Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Jis nebepajėgia suvokti to, ką praryja.

Citata Nr. 1996

Laimė ir sėkmė – nelauktas ir malonus šalutinis produktas, jį gauname, kai savo gyvenimą atiduodame kitiems. Gyvenk dėl savo artimo, o visa kita susiklostys taip, kaip turi susiklostyti.

Citata Nr. 1819

Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo.

Citata Nr. 1789

Kada tik imsi labai nerimauti, įkalbėk savo protą susitelkti į nedidelius dabarties malonumus. Skirk sau laiko gydytis. Nusiramink.

Citata Nr. 1688

Be kentėjimo koks gi būtų malonumas?

Citata Nr. 1646

Taigi aukščiausias gėris yra tam tikra malonumo atmaina, net jeigu dauguma malonumų yra blogi, arba, jei norite, blogi patys savaime. Todėl visi žmonės laimingą gyvenimą laiko maloniu ir į laimės sąvoką įpina malonumą – tai visai teisinga, nes nei viena veiklos forma nebūna tobula, jeigu jai trukdoma, o laimė yra vienas iš tobulų dalykų. Tad laimingam žmogui reikalingos ir kūniškos, ir išorinės gėrybės, taip pat sėkmė, kad niekas jam netrukdytų.

Citata Nr. 1613

Menas nėra malonumas, paguoda ar pramoga; menas yra didis dalykas. Menas yra žmogaus gyvenimo būdas, perkeliantis žmonių protingą sąmonę į jausmą.

Citata Nr. 1582

… viename iš pačių atšiauriausių pasaulio regionų, itin sunkiomis sąlygomis besiverčianti medžioklių gentis meilę suvokia ne kaip kokį nors flirtą ar neįmantrių ego malonumų vaikymąsi, o kaip apčiuopiamą ryšį, suaustą iš tvirtų it gyslos dvasinių ištikimybės ir ištvermės saitų, kaip sąjungą, padedančią ištverti tiek gausybės, tiek bado laikotarpius, pačias sunkiausias ir pačias lemgviausias dienas. Tokia dviejų būtybių sąjunga yra tarsi savotiška šamanų magijos forma, – tai santykiai, kurių dėka abu individai pažįsta tikrąsias savo galias.

Citata Nr. 1477

Paprasčiausiai pratindamasis mintyse sieti malonumą su gerais įpročiais, o bausmę – su blogais, greitai pamiršti savo silpnybes.

Citata Nr. 1472

Kiekvienas geismas, kurį bandome užgniaužti, tebetūno mūsų mintyse ir nuodija mus. Kūnas nusideda kartą ir išsivaduoja iš nuodėmės, nes veiksmas – tai savotiškas apsivalymas. Nieko nebelieka, tik malonumo prisiminimas ar saldi atgaila. Vienintelis būdas atsikratyti pagundos – jai atsiduoti. Jeigu spirsies, tavo siela susirgs, ilgėdamasi to, ką pati sau uždraudė.

Citata Nr. 1457

…persisotinusiam filisteriui dar lieka tuštybės malonumai, kiekvienam vis skirtingi: vienam – noras aplenkti kitus turtu, visuomenine padėtim, įtakingumu ir valdžia – taip jis įgyja šių žmonių pagarbą; kitam – jei nieko geresnio nepavyksta, bent galimybė sukinėtis tarp tų, kurie panašių dalykų jau turi, ir šildytis jų saulutės atokaitoje (a snob).

Citata Nr. 1321

O meilėje įsimylėjėlis dažnai priekaištauja, kad už jo meilės perteklių nėra pakankamai atsilyginama, nors jis pats kartais neturi nieko, už ką jį reikėtų mylėti. Kita vertus, mylimasis skundžiasi, kad įsimylėjėlis, iš anksto visko prižadėjęs myli savo mylimąjį tik dėl malonumo, o šis įsimylėjėlį – tik dėl naudos, bet abiem trūksta ir vieno, ir kito. Jeigu tokia būna draugystės priežastis, draugystė visuomet išyra, nes draugai negauna to, dėl ko susidraugavo. Mat jiedu mylėjo ne vienas kitą, o tik tai, ką galėjo vienas kitam duoti, bet tai – labai nepastovus dalykas. Užtat juodviejų draugystė ir išyra. Tačiau draugystė, kuri remiasi būdu, kaip jau sakyta, išlieka.

Citata Nr. 1304

Malonumų perteklius yra ištvirkimas.

Citata Nr. 1280

Išmintingas žmogus siekia ne to, kas malonu, bet to, kas apsaugo nuo nemalonumų.

banner