Category: Malonumas

Citata Nr. 3088

Vadinas, arba nėra jokio skirtumo tarp išminčių ir kvailių, arba kvailių būklė nepalyginti geresnė. Pirmiausia, jų laimė, remiama savęs apgaudinėjimu, jiems prieinama daug pigiau, o antra, jie gali gėrėtis laime drauge su dauguma kitų žmonių. O joks gėris nebus mums malonus, jeigu naudosimės juo vieni, be draugų.

Citata Nr. 2964

Parodykite man kitą malonumą negu pietūs, kurie būna kiekvieną dieną ir trunka valandą.

Citata Nr. 2872

Jis, kuris negali užmitšti piktavališkos pagiežos savo priešui, niekada dar neparagavo tauriausio meilės malonumo.

Citata Nr. 2626

Energija – štai amžinas malonumas.

Citata Nr. 2612

Pasaulis – tai veidrodis, kuris rodo kiekvienam žmogui jo paties veidą. Susikaupk prieš jį, ir jis savo ruožtu rūsčiai pažvelgs į tave; juokis iš jo ir su juo, ir jis bus linksmas, malonus tavo draugas.

Citata Nr. 2576

Pasaulis – tai veidrodis, kuris kiekvienam žmogui rodo jo paties veidą. Susirauk prieš jį, ir jis savo ruožtu nūriai pažvelgs į tave. Juokis iš jo ir su juo, ir jis bus linksmas, malonus tavo draugas.

Citata Nr. 2526

Malonumą gali pagrįsti iliuzija, bet laimė grindžiama tikrove.

Citata Nr. 2521

Patiklus protas <…> patiria didelį malonumą tikėdamas keistais dalykais, ir kuo jie keistesni, tuo lengviau priimami; tačiau toks protas niekada neatkreipia dėmesio į paprastus ir įmanomus dalykus, mat jais tiki visi.

Citata Nr. 2501

Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės.

Citata Nr. 2443

Jis, kuris negali užmiršti piktavališkos pagiežos savo priešui, niekada dar neparagavo tauriausio meilės malonumo.

Citata Nr. 2375

Malonumų ilgesys daro žiauriu.

Citata Nr. 2287

Gėrėtis patrauklia vidutinio amžiaus moterimi yra vienas iš didžiausių gyvenimo teikiamų malonumų.

Citata Nr. 2180

… gera sveikata yra didžiausias malonumas.

Citata Nr. 2136

Malonumas yra laimingo gyvenimo pradžia ir pabaiga.

Citata Nr. 2048

Mes esame tiltas per amžinybę , nusidriekiantis viršum jūros: patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes, triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandantys save ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti.

Citata Nr. 2004

Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Jis nebepajėgia suvokti to, ką praryja.

Citata Nr. 1996

Laimė ir sėkmė – nelauktas ir malonus šalutinis produktas, jį gauname, kai savo gyvenimą atiduodame kitiems. Gyvenk dėl savo artimo, o visa kita susiklostys taip, kaip turi susiklostyti.

Citata Nr. 1819

Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo.

Citata Nr. 1789

Kada tik imsi labai nerimauti, įkalbėk savo protą susitelkti į nedidelius dabarties malonumus. Skirk sau laiko gydytis. Nusiramink.

Citata Nr. 1688

Be kentėjimo koks gi būtų malonumas?

Citata Nr. 1646

Taigi aukščiausias gėris yra tam tikra malonumo atmaina, net jeigu dauguma malonumų yra blogi, arba, jei norite, blogi patys savaime. Todėl visi žmonės laimingą gyvenimą laiko maloniu ir į laimės sąvoką įpina malonumą – tai visai teisinga, nes nei viena veiklos forma nebūna tobula, jeigu jai trukdoma, o laimė yra vienas iš tobulų dalykų. Tad laimingam žmogui reikalingos ir kūniškos, ir išorinės gėrybės, taip pat sėkmė, kad niekas jam netrukdytų.

banner