Category: Malonumas

Citata Nr. 4380

Jei neturėtume savų trūkumų, nejaustume didelio malonumo, pastebėję kitų žmonių ydas.

Citata Nr. 4328

Vienintelės aistros, kurios neteikia malonumo, – tai pavydas ir baimė.

Citata Nr. 4163

Gaminimas yra pragaras, rašymas -erzina, vaidyba iš tikrųjų teikia malonumą, nukreipima į dangų.

Citata Nr. 3949

Pirma taurė priklauso troškuliui, antra – linksmumui, trečia – malonumui, ketvirta – beprotybei.

Citata Nr. 3792

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės.

Citata Nr. 3754

Laiminga santuoka – tai draugystės malonumas ir pasitenkinimas jausmais. Tokia santuoka – gyvenimo saldumynas.

Citata Nr. 3663

Minutės malonumas dažnai sukelia ilgas kančias.

Citata Nr. 3613

Tai, ko žmogus ieško malonumuose, yra begalybė, ir niekas niekada neatsisakytų vilties ją pasiekti.

Citata Nr. 3514

Nėra tokio malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu.

Citata Nr. 3253

Pakyla kažkas nesmagaus iš gelmių malonumo ir pačiame tų smagumų žydėjime pradeda graužti.

Citata Nr. 3237

Venk malonumų, sukeliančių liūdesį.

Citata Nr. 3141

Skaitymas – didelis malonumas kultūringam žmogui.

Citata Nr. 3104

Žmonės įsivaizduoja, kad paukščiai gieda jų malonumui.

Citata Nr. 3088

Vadinas, arba nėra jokio skirtumo tarp išminčių ir kvailių, arba kvailių būklė nepalyginti geresnė. Pirmiausia, jų laimė, remiama savęs apgaudinėjimu, jiems prieinama daug pigiau, o antra, jie gali gėrėtis laime drauge su dauguma kitų žmonių. O joks gėris nebus mums malonus, jeigu naudosimės juo vieni, be draugų.

Citata Nr. 2964

Parodykite man kitą malonumą negu pietūs, kurie būna kiekvieną dieną ir trunka valandą.

Citata Nr. 2872

Jis, kuris negali užmitšti piktavališkos pagiežos savo priešui, niekada dar neparagavo tauriausio meilės malonumo.

Citata Nr. 2626

Energija – štai amžinas malonumas.

Citata Nr. 2612

Pasaulis – tai veidrodis, kuris rodo kiekvienam žmogui jo paties veidą. Susikaupk prieš jį, ir jis savo ruožtu rūsčiai pažvelgs į tave; juokis iš jo ir su juo, ir jis bus linksmas, malonus tavo draugas.

Citata Nr. 2576

Pasaulis – tai veidrodis, kuris kiekvienam žmogui rodo jo paties veidą. Susirauk prieš jį, ir jis savo ruožtu nūriai pažvelgs į tave. Juokis iš jo ir su juo, ir jis bus linksmas, malonus tavo draugas.

Citata Nr. 2526

Malonumą gali pagrįsti iliuzija, bet laimė grindžiama tikrove.

Citata Nr. 2521

Patiklus protas <…> patiria didelį malonumą tikėdamas keistais dalykais, ir kuo jie keistesni, tuo lengviau priimami; tačiau toks protas niekada neatkreipia dėmesio į paprastus ir įmanomus dalykus, mat jais tiki visi.

banner