Category: Malonumas

Citata Nr. 5251

Tikrai nemirtingi meno kūriniai esti prieinami ir teikia malonumo visiems laikams bei tautoms.

Citata Nr. 5163

Kaip smagu mėgautis protu sugautais keliais minties spinduliais ar jų pluoštu ir šio nekalto malonumo negadinti bjauriu pomėgiu viską sisteminti, apsvarstyti.

Citata Nr. 5073

… nėra draustina linksmybė, iš kurios nebūna nemalonumų.

Citata Nr. 4927

Malonumo esmė ta,kad jo geidžiama.

Citata Nr. 4906

Žmogus nėra laisvas nedaryti to, kas iš visų įmanomų veiksmų jam teikia daugiausia malonumų.

Citata Nr. 4789

… pasitvirtina, kad bet koks laimės siekis klaidingas, kad kaip tik perdėtas laimės, malonumo troškimas trukdo patirti laimę ir malonumą. Kitame kontekste jau minėjome, kad iš tikrųjų žmogus siekia ne laimės, kad apskritai jis ieško ne malonumo. Žmogui svarbu ne malonumas savaime, o pagrindas malonumui. Kiek malonumas tampa intencijos turiniu, gal dar ir refleksijos objektu, tiek žmogus išleidžia iš akių pagrindą malonumui, ir atitinkamai malonumas išsprūsta.

Citata Nr. 4783

Kas kita – dvasinių jėgų kupinas žmogus: jis gyvena pakilų ir reikšmingą minčių gyvenimą; kai tik pasitaiko valandėlė laiko, jis visuomet veikia kažką rimtą ir įdomaus, pats yra tauriausių malonumų šaltinis. Išorinių paskatų jam teikia gamtos reiškiniai ir žmonių gyvenimo stebėjimas, taip pat įvairūs visų laikų ir kraštų žymių žmonių kūriniai, kuriais išties tik jis, atrodo, ir tegali kaip reikiant gėrėtis, juos suprasti ir jausti jų vertę. Taigi šios įžymybės tarsi jam tik ir gyveno, jam tik ir kūrė, visi kiti – vien atsitiktiniai klausytojai, suvokiantys vienas viena, kitas – kita. Tiesa, dėl viso to jam tik prisideda dar vienas poreikis, kurio neturi kiti, – poreikis mokytis, matyti, studijuoti, medituoti, lavintis, taigi atsiranda noras turėti laisvo laiko; teisingai sako Voltaire’as: il n’est de vrais plaisirs qu’avec de vrais besoins[nėra tikro malonumo be tikrų poreikių];

Citata Nr. 4768

Muzika kuria malonumą, be kurio žmogus negali išsiversti

Citata Nr. 4765

Šmeižtai kartojami nurodant autorių, kad malonumas būtų be pavojaus.

Citata Nr. 4743

Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą, / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą.

Citata Nr. 4380

Jei neturėtume savų trūkumų, nejaustume didelio malonumo, pastebėję kitų žmonių ydas.

Citata Nr. 4328

Vienintelės aistros, kurios neteikia malonumo, – tai pavydas ir baimė.

Citata Nr. 4163

Gaminimas yra pragaras, rašymas -erzina, vaidyba iš tikrųjų teikia malonumą, nukreipima į dangų.

Citata Nr. 3949

Pirma taurė priklauso troškuliui, antra – linksmumui, trečia – malonumui, ketvirta – beprotybei.

Citata Nr. 3792

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės.

Citata Nr. 3754

Laiminga santuoka – tai draugystės malonumas ir pasitenkinimas jausmais. Tokia santuoka – gyvenimo saldumynas.

Citata Nr. 3663

Minutės malonumas dažnai sukelia ilgas kančias.

Citata Nr. 3613

Tai, ko žmogus ieško malonumuose, yra begalybė, ir niekas niekada neatsisakytų vilties ją pasiekti.

Citata Nr. 3514

Nėra tokio malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu.

Citata Nr. 3253

Pakyla kažkas nesmagaus iš gelmių malonumo ir pačiame tų smagumų žydėjime pradeda graužti.

Citata Nr. 3237

Venk malonumų, sukeliančių liūdesį.

banner